Rusza nabór wniosków na dotacje dla ROD

11-05-2019
Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane przez Rodzinne Ogrody Działkowe położone na terenie Miasta Łomża.
Długo oczekiwane obietnice mają szanse realizacji. Pozostaje teraz naszym łomżyńskim ogrodom przygotować z  należytą starannością wnioski o dotacje.
Wnioski można składać od 13 maja do 3 czerwca 2019 r. w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1
Sprawę prowadzi: Główny specjalista Anna Sobocińska
tel. 86 216 80 68
Za pomocą e-mail: ngo@um.lomza.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego).
W załaczeniu niezbędne informacje.
Wzór wniosku określa tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej dla ROD.