Okręg Podlaski podpisał “Porozumienie o współpracy partnerskiej” z Głównym Komitetem Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin

Okręg Podlaski podpisał “Porozumienie o współpracy partnerskiej” z Głównym Komitetem Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin

18-12-2019
Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, dlatego gremia międzynarodowe jak FAO, IPPC a także krajowe organizacje ochrony roślin intensywnie przygotowują się do organizacji wydarzeń, poprzez które na całym świecie w 2020 roku będzie popularyzowana tematyka zdrowia roślin.

 Oficjalne hasło obchodów brzmi “Chroniąc rośliny – chronisz życie”. Rośliny stanowią 80% spożywanego przez nas pokarmu i wytwarzają 98% tlenu, którym oddychamy – dlatego są niezwykle cenne dla życia ludzi.

Niestety zdrowie roślin jest często marginalizowane względem produkcji zwierzęcej. Niska świadomość polityków i społeczeństwa przyczynia się do występowania coraz poważniejszych problemów w zakresie zdrowia roślin.

Rodzinne Ogrody Działkowe są oazami roślinności w rozrastających się miastach. Każdy działkowiec przez odpowiedzialne prowadzenie upraw roślin, przyczynia się do ochrony życia na naszej planecie.

Mając świadomość jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa, Okręg Podlaski PZD już od października bierze udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin w ramach Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

Dzięki podpisanemu dzisiaj porozumieniu, działkowcy z województwa podlaskiego będą mogli skorzystać z całego szeregu wykładów, szkoleń i warsztatów organizowanych przez placówki naukowe w Białymstoku i Łomży w nadchodzącym roku. Ponadto zaplanowano specjalne warsztaty w siedzibie OZP PZD w Białymstoku oraz w biurach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach z udziałem specjalistów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Białymstoku.

inż. arch. krajobrazu Filip Roman


logowanie do poczty
booked.net