Prezydium Krajowej Rady PZD wsparło ogrody poszkodowane w skutek klęsk żywiołowych

Prezydium Krajowej Rady PZD wsparło ogrody poszkodowane w skutek klęsk żywiołowych

W dniu 14 listopada 2017 r. Prezydium KR PZD na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Prezydium OZ PZD wniosków zarządów ROD udzieliło dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla dwóch w ROD w Łodzi. Ponadto, Prezydium KR PZD udzieliło pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD.  Łącznie w bieżącym roku z Funduszu Samopomocowego PZD pożyczki otrzymało 38 ROD na kwotę  1 313 700 złotych.

Prezydium KR PZD udzieliło dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych następującym ROD:

1)    im. M. Konopnickiej w Łodzi w kwocie 3 500 zł:

2)    „Nad Łódką” w Łodzi w kwocie 3 000 zł.

Ponadto, Prezydium KR PZD udzieliło pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD dla:

1)    ROD im. B. Leśmiana w Zamościu - w kwocie 20 000 zł - na remont ogrodzenia;

2)    ROD im. J. Sowińskiego w Warszawie – w kwocie 20 184 zł – na modernizację sieci wodociągowej – I etap;

3)    ROD „Wł. Łokietka” w Gorlicach – w kwocie 5 000 zł – na doprowadzenie wody do terenu C w ogrodzie.

Łącznie w bieżącym roku z Funduszu Samopomocowego PZD pożyczki otrzymało 38 ROD na kwotę  1 313 700 złotych.

Zachęcamy wszystkie ogrody do korzystania z tego rodzaju wsparcia finansowego. Jest to bardzo korzystna propozycja, która sprawdza się w Związku od 15 lat. Przez szereg lat skorzystało z niej wiele ogrodów, które mogą się teraz cieszyć nową bądź wyremontowaną infrastrukturą. Główne zalety tej pomocy finansowej to bardzo niskie oprocentowania – 1 % w skali roku (w 2017 r.) i możliwość spłaty pożyczki aż do 5 lat (maksymalnie 10 rat).

Więcej informacji dotyczących wymagań formalnych przy składaniu wniosku o pożyczkę z FS PZD, jak i w przypadku występowania o dotację z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD, dostępnych jest na stronie internetowej PZD w zakładce: http://pzd.pl/fundusze.html.

AR


logowanie do poczty
booked.net