Spotkanie łomżyńskiego kolegium Prezesów z Prezydentem Łomży

Spotkanie łomżyńskiego kolegium Prezesów z Prezydentem Łomży

Dnia 16 lutego 2018 r., w łomżyńskim ratuszu, odbyło się spotkanie przedstawicieli Kolegium Prezesów Łomżyńskich i Piątnickich Ogrodów Działkowych – Grażyny Czajkowskiej i Jana Płońskiego z Prezydentem Miasta Łomża Mariuszem Chrzanowskim. W spotkaniu uczestniczyli również: Prezes OZP PZD Andrzej Bojko i Instruktor Ogrodnictwa OZP PZD Stanisław Dworakowski. Rozmowa, zainicjowana przez przedstawicieli PZD, dotyczyła roli i znaczenia ogrodów w lokalnej społeczności, działań ogrodów w zakresie otwierania na potrzeby społeczeństwa, współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi.
Łomżyńscy działkowcy użytkują 1 542 działki w czterech ogrodach w Łomży (Wiarus, Aster, Grobla Jednaczewska, im. Jakuba Wagi) oraz dwóch w Piątnicy (Na Skarpie, FORTY NA WZGÓRZU) i jednym w Starych Kupiskach (Relaks). Biorąc pod uwagę fakt, że działka jest przydzielona rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj 4 osoby – można przyjąć, że faktycznie w ogrodach aktywnie spędza czas blisko 6 200 osób co stanowi ok. 10 % wszystkich mieszkańców Łomży. 
Przedstawiono działania ogrodów w zakresie organizacji imprez kulturalnych, pikników, festynów i corocznych działkowych dożynek pod nazwą „Dni Działkowca”. Ogrody działkowe szczególnie włączają się w działania na rzecz seniorów organizując spotkania integracyjne, spotkania okolicznościowe oraz współorganizując wycieczki krajoznawcze. Współpracują w tym zakresie z Klubem Seniora przy MOPS w Łomży, Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policji, Klubem Seniora Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych Oddział w Łomży. Prowadzą też zajęcia rekreacyjne i edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Wszystkie działania wpisują się zatem w miejskie programy w zakresie polityki społecznej (integracji społecznej, przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu), a także polityki senioralnej, ekologicznej i oświatowej.
Otwarcie ogrodów na potrzeby społeczności lokalnej wymaga niezbędnej infrastruktury, zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla różnych grup wiekowych, często z dysfunkcjami narządów ruchu i innymi formami niepełnosprawności. 
Stąd też przedstawiciele PZD zwrócili się do Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego z prośbą o wsparcie finansowe przedsięwzięć służących poprawie warunków funkcjonowania, umożliwieniu rozwoju i rozkwitu ogrodów działkowych. Wzorem są tu inne samorządy, które korzystając z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Ustawy o finansach publicznych przeznaczają duże środki finansowe na wsparcie działalności ogrodów działkowych.
Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski rozumie nie tylko potrzeby działkowców, ale też szerokiego grona osób odwiedzających ogrody działkowe oraz docenia dotychczasową działalność ogrodów. W miarę posiadanych środków finansowych i w ramach obowiązującego prawa, ogrody mogą liczyć na wsparcie konkretnych działań. W najbliższym czasie, po rozważeniu przez ogrody potrzeb, zostanie skierowany do Miasta wniosek o takie wsparcie.

Grażyna Czajkowska                                
Przewodnicząca Kolegium Prezesów              
Łomżyńskich i Piątnickich Ogrodów Działkowych


logowanie do poczty
booked.net