Oplaty ROD "Jakuba Wagi"

<<< POWRÓT do strony głównej "Jakuba Wagi"

Od 1 stycznia 2024 roku opłaty wynoszą:

RODZAJ OPŁATY CENA
Składka członkowska 6,00 zł od działki
Opłata ogrodowa 0,90 zł za m2 działki
Opłata wodna 16,00 zł od działki podłączonej do sieci wodociągowej
Opłata energetyczna  15,00 zł od dzialki podłączonej do sieci elektrycznej
Opłata za wywóz śmieci 180,00 zł od działki
Woda 3,40 zł za 1 m3 zużytej wody
Energia elektryczna 0,82 zł za 1 kWh zużytej energii
Opłata za odczyt i rozliczenie zużycia energii elektrycznej
3,50 zł od działki podłączonej do sieci elektrycznej ogrodu
Opłata inwestycyjna 25 zł od działki
 

Opłaty należy uiszczać w terminie do dnia 30 czerwca na konto

Rodzinny Ogród Działkowy 
im. Jakuba Wagi w Łomży 
18-400 Łomża, ul. Szosa do Mężenina 9
BS ŁOMŻA 87 8757 0001 0000 0273 2000 0010
W tytule należy podać nr działki

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży dziękuje bardzo za terminowe uiszczanie opłat.

Za nieterminowość wpłat naliczane będą odsetki ustawowe!

Informacja o opłatach pobieranych od nowych działkowców: 

Zgodnie z Art. 41 ust.1 Ustawy  o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. przeniesienie prawa do działki odbywa się w drodze pisemnej umowy z podpisami stron, notarialnie poświadczonymi. Wchodzący w prawa do działki wnoszą na rzecz ROD:
- Od 01.01.2023 r. podwyższoną opłatę w roku nabycia działki (fundusz rozwoju) - 1000 zł oraz wpisowe 400 zł + opłata członkowska 6 zł
- osoby bliskie działkowca (rodzice, dzieci, rodzeństwo) wnoszą tylko - 400 zł


logowanie do poczty
booked.net