Komunikaty ROD "Jakuba Wagi"

<<< POWRÓT do strony głównej "Jakuba Wagi"

KOMUNIKAT
z dnia 7 kwietnia 2020 roku
w sprawie próby uruchomienia wodociągu ogrodowego

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że w dniu 18.04.2020 roku o godz. 10:00 zostanie podjęta próba uruchomienia wodociągu ogrodowego. Zastrzega się, że wprzypadku niekorzystnych warunków pogodowych (spadki temperatury poniżej zera) wodociąg nie będzie uruchomiony. Prosimy o obecność na działkach.

Do dnia 18.04.2020 roku należy usunąć wszystkie występujące awarie i pozakręcać krany. Za stan techniczny przyłącza wodociągowego odpowiada posiadacz działki. W przypadku stwierdzenia przecieków instalacji przed wodomierzem, za wyciek wody będą obciążani posiadacze działek (ilość wody wg szacunku wycieku).
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
z dnia 24 marca 2020 roku

Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii w Polsce oraz zagrożeniem zarażenia się Koronawirusem COVID–19 przy kontaktach osobistych biuro ROD będzie nieczynne do odwołania. Biuro ROD tymczasowo nie będzie obsługiwać interesantów.

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki należy kontaktować się pod funkcjonującymi do tej pory numerami telefonów, tj. 509 827 401 – Prezes Zarządu, 509 439 212 – Gospodarz Ogrodu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: jakubawagi@rod.lomza.pl
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży


KOMUNIKATY STAŁE:

KOMUNIKATY POZOSTAŁE:

BIURO ZARZĄDU
ul. Szosa do Mężenina 9
czynne w sezonie
w godzinach:

Środy: 15:0017:00
Soboty: 10:0012:00

W sprawach
nie cierpiących zwłoki proszę dzwonić do:


Prezes: 509 827 401
Gospodarz: 509 439 212

Brama Główna otwarta:
Środy: 15:0017:00
Soboty: 10:00–12:00
lub w terminach indywidualnie uzgodnionych z gospodarzem ogrodu.
-------------------------------

Klauzula dot.  monitoringu wizyjnego 
- RODO

-------------------------------
OGŁOSZENIA DZIAŁKOWCÓW

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że treść ogłoszeń o sprzedaży
lub
chęci nabycia działki
może być zamieszczona
na stronie ROD po wysłaniu
prośby 
na adres e-mail:
jakubawagi@rod.lomza.pl

Ogłoszenia pojawią się na stronie po akceptacji treści przez Zarząd ROD.


Uchwała Nr 15/2018 w sprawie hodowli kur i królików na działkach .pdf
Uchwała Nr 17/2018 w sprawie wydawania kluczy do wjazdu na teren ogrodu osobom niepełnosprawnym .pdf

----------------------------------------------------

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży  informuje, że drobne gałęzie drzew i krzewów należy składować przy budynku biurowym ROD w miejscu wyznaczonym(wskazanym) przez gospodarza ogrodu.   ogłoszenie.pdf

----------------------------------------------------

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD § 42  ust.3 ,,Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin” oraz § 68  ust.2 "Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych” W związku z tym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi. KONTENERY SĄ PRZEZNACZONE NA ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z DZIAŁEK NASZEGO OGRODU. Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.
 ----------------------------------------------------
informacje archiwalne 2018r
informacje archiwalne 2017r

KONTAKT:

Rodzinny Ogród Działkowy
im. Jakuba Wagi w Łomży
18-400 Łomża
ul. Szosa do Mężenina 9

NIP  718-174-93-71
KRS  0000293886
REGON  007015915 39886

e-mail: jakubawagi@rod.lomza.pl

OPŁATY:

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego z dnia 10.05.2019 r. opłaty w 2019 roku wynoszą:
- składka członkowska - 6 zł od działki,
- opłata ogrodowa - 0,60 zł za m²  działki,
- opłata energetyczna - 12 zł od dzialki podłączonej do sieci elektrycznej ogrodu,
- opłata wodna - 10 zł od działki podłączonej do wodociągu ogrodowego,
- opłata za wywóz śmieci - 80 zł od działki,
- opłata za zużytą energię elektryczną – wg wskazań liczników, po 0,60 zł za 1 kWh, 
- opłata za wodę wg wskazań wodomierza po 3,10 zł za 1m3 wody. 
Opłaty za 2019 r. należy wpłacać na konto ogrodu do 30 czerwca 2019 r.

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży

---------------------------------------------------

Informacja o opłatach pobieranych od nowych działkowców w 2019 r.

Zgodnie z Art. 41 ust.1 Ustawy  o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. przeniesienie prawa do działki odbywa się w drodze pisemnej umowy z podpisami stron, notarialnie poświadczonymi.

Wchodzący w prawa do działki wnoszą na rzecz ROD :
- Podwyższoną opłatę w roku nabycia działki
(fundusz rozwoju) - 900 zł (dawne wpisowe) - 200 zł
- Osoby bliskie działkowca (rodzice, dzieci, rodzeństwo) wnoszą tylko - 200 zł

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Łomży 
87 8757 0001 0000 0273 2000 0010

z dopiskiem nr działki


logowanie do poczty
booked.net