Aktualnosci w ROD Jakuba Wagi

KOMUNIKATY STAŁE:

KOMUNIKATY BIEŻĄCE:

Biuro Zarządu (ul Szosa do Mężenina 9) w sezonie czynne: 
środy w godz. 15:00–17:00
soboty w godz. 10:00–12:00
w sprawach nie cierpiących zwłoki proszę dzwonić:
prezes - 509 827 401          
gospodarz - 509 439 212
Brama Główna otwarta:
środy w godz. 15:00-17:00
soboty w godz. 10:00–12:00
lub w terminach indywidualnie uzgodnionych z gospodarzem ogrodu.                  
------------------------------------
OGŁOSZENIA DZIAŁKOWCÓW


 ------------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NA POKAZ INSTRUKTAŻOWY

W dniu 28 września (sobota) 2019 roku o godzinie 1430 odbędzie się pokaz instruktażowy przygotowania roślin ozdobnych do okresu zimowego oraz metod rozmnażania roślin ozdobnych.

Pokaz będzie prowadzony przez instruktora ogrodowego Panią Danutę Jarosik.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pokazie.

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 15/2018 w sprawie hodowli kur i królików na działkach .pdf

Uchwała Nr 17/2018 w sprawie wydawania kluczy do wjazdu na teren ogrodu osobom niepełnosprawnym .pdf

-------------------------------------------------------------------------------

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży  informuje, że drobne gałęzie drzew i krzewów należy składować przy budynku biurowym ROD w miejscu wyznaczonym(wskazanym) przez gospodarza ogrodu.   ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD § 42  ust.3 ,,Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin”
oraz § 68  ust.2 "Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”
W związku z tym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.
KONTENERY SĄ PRZEZNACZONE NA ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z DZIAŁEK NASZEGO OGRODU.
Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
informacje archiwalne 2018r
informacje archiwalne 2017r
 

KONTAKT:

Rodzinny Ogród Działkowy im. Jakuba Wagi w Łomży
18-400 Łomża,ul Szosa do Mężenina 9
NIP  718-174-93-71
KRS  0000293886
REGON  007015915 39886
e-mail: jakubawagi@rod.lomza.pl

                                              .

OPŁATY:

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego z dnia 10.05.2019 r. opłaty w 2019 roku wynoszą:
- składka członkowska                    -    6  zł od działki,
- opłata ogrodowa                         -    0,60 zł za m²  działki,
- opłata energetyczna                    -   12 zł od dzialki podłączonej do
                                                          sieci elektrycznej ogrodu,
- opłata wodna                              -   10 zł od działki podłączonej do
                                                           wodociągu ogrodowego,
- opłata za wywóz śmieci                -   80 zł od działki,
- opłata za zużytą energię elektryczną – wg wskazań liczników
                                                     po 0,60 zł za 1 kWh,
-opłata za wodę wg wskazań wodomierza po 3,10 zł za 1 m 3 wody.

Opłaty za 2019 r. należy wpłacać na konto ogrodu do 30 czerwca 2019 r.
                     Zarząd ROD
                     im. Jakuba Wagi w Łomży

-------------------------------------------------------------------------------
Informacja o opłatach pobieranych od nowych działkowców w 2019 r.
Zgodnie z Art. 41 ust.1 Ustawy  o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. przeniesienie prawa do działki odbywa się w drodze pisemnej umowy z podpisami stron, notarialnie poświadczonymi.
Wchodzący w prawa do działki wnoszą na rzecz ROD :
- podwyższoną opłatę w roku nabycia działki
(fundusz rozwoju)   - 900 zł
(dawne wpisowe)    - 200 zł
Osoby bliskie działkowca (rodzice, dzieci, rodzeństwo)
wnoszą tylko    - 200 zł
Zarząd
 


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Łomży 
87 8757 0001 0000 0273 2000 0010
z dopiskiem nr działki