Aktualnosci w ROD Jakuba Wagi

KOMUNIKATY STAŁE:

KOMUNIKATY BIEŻĄCE:

Biuro Zarządu (ul Szosa do Mężenina 9) w sezonie czynne:
środy w godz. 15:00–17:00
soboty w godz. 10:00–12:00
w sprawach nie cierpiących zwłoki proszę dzwonić:
prezes - 509 827 401          
gospodarz - 509 439 212
Brama Główna otwarta:
środy w godz. 15:00-17:00
soboty w godz. 10:00–12:00
lub w terminach indywidualnie uzgodnionych z gospodarzem ogrodu.                  
------------------------------------
OGŁOSZENIA DZIAŁKOWCÓW

                                         

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
  Dyplom .pdf
dla naszego ogrodu za udział w organizowaniu konkursu "ANIMALS 2017" im. Krzysztofa Choińskiego.
--------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15/2018 w sprawie hodowli kur i królików na działkach .pdf

Uchwała Nr 17/2018 w sprawie wydawania kluczy do wjazdu na teren ogrodu osobom niepełnosprawnym .pdf

--------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży  informuje, że gałęzie drzew i krzewów należy składować przy budynku biurowym ROD w miejscu wyznaczonym(wskazanym) przez gospodarza ogrodu.   ogłoszenie.pdf

--------------------------------------------------------------------------------

Szanowni  Państwo

W dniu 24.02.2018 roku w ROD im. Jakuba Wagi odbył się pokaz zimowego cięcia drzew. W części pierwsze Społeczni Instruktorzy fachowi Pani Danuta Jarosik i Pan Jarosław Kalinowski zapoznali obecnych z zasadami, terminami zimowego cięcia drzew oraz poinformowali o zasadach ochrony drzew przed chorobami. Obecni byli nowo przyjęci działkowcy, działkowcy z innych ROD funkcjonujących w Łomży, członkowie Zarządu ROD im. Jakuba Wagi.
W części drugiej odbył się praktyczny pokaz ciecia zimowego drzew. Fotorelacja w Galerii Fotografii.
---------------------------------------------------------------------------

UWAGA

Furtki zamontowane w sektorze IV od strony ul. Zawady Przedmieście od 15 grudnia 2017r. zostaną zamknięte na zamki z wkładką.
Klucze do odbioru w cenie 8 zł u członka Zarządu ROD- w biurze Administracji Osiedla ul. Konstytucji 3 Maja 2, 
tel. 608 205 836
Nowe ogrodzenie od strony ul. Zawady Przedmieście

  
-------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo !

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD § 42  ust.3 ,,Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin”
oraz § 68  ust.2 ,,Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”
W związku z tym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.
KONTENERY SĄ PRZEZNACZONE NA ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z DZIAŁEK NASZEGO OGRODU.
Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.
 

KONTAKT:

Rodzinny Ogród Działkowy im. Jakuba Wagi w Łomży
18-400 Łomża,ul Szosa do Mężenina 9
NIP  718-174-93-71
KRS  0000293886
REGON  007015915 39886
e-mail: jakubawagi@rod.lomza.pl

 

OPŁATY:

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego z dnia 11.05.2018 r. opłaty w 2018 roku wynoszą:
- składka członkowska                    -    6  zł od działki,
- opłata ogrodowa                         -    0,60 zł za m²  działki,
- opłata energetyczna                    -   15 zł od dzialki podłączonej do
                                                          sieci elektrycznej ogrodu,
- opłata wodna                              -   10 zł od działki podłączonej do
                                                           wodociągu ogrodowego,
- opłata za wywóz śmieci                -   60 zł od działki,
- opłata za zużytą energię elektryczną – wg wskazań liczników
                                                     po 0,60 zł za 1 kWh,
-opłata za wodę wg wskazań wodomierza po 3,10 zł za 1 m 3 wody.

Opłaty za 2018 r. należy wpłacać na konto ogrodu do 30 czerwca 2018 r.
                     Zarząd ROD
                     im. Jakuba Wagi w Łomży

-------------------------------------------------------------------------------
Informacja o opłatach pobieranych od nowych działkowców w 2017 r.
Zgodnie z Art. 41 ust.1 Ustawy  o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. przeniesienie prawa do działki odbywa się w drodze pisemnej umowy z podpisami stron, notarialnie poświadczonymi.
Wchodzący w prawa do działki wnoszą na rzecz ROD :
- podwyższoną opłatę w roku nabycia działki
(fundusz rozwoju)   - 850 zł
(dawne wpisowe)    - 200 zł
Osoby bliskie działkowca (rodzice, dzieci, rodzeństwo)
wnoszą tylko    - 200 zł
Zarząd
 


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Łomży 
87 8757 0001 0000 0273 2000 0010
z dopiskiem nr działki