Aktualnosci w ROD Jakuba Wagi

KOMUNIKATY STAŁE:

KOMUNIKATY BIEŻĄCE:

Biuro Zarządu (ul Szosa do Mężenina 9) w sezonie czynne: 
środy w godz. 15:00–17:00
soboty w godz. 10:00–12:00
w sprawach nie cierpiących zwłoki proszę dzwonić:
prezes - 509 827 401          
gospodarz - 509 439 212
Brama Główna otwarta:
środy w godz. 15:00-17:00
soboty w godz. 10:00–12:00
lub w terminach indywidualnie uzgodnionych z gospodarzem ogrodu.
-----------------------------------
Klauzula dotycząca monitoringu wizyjnego-RODO
----------------------------------
OGŁOSZENIA DZIAŁKOWCÓW


 
----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 15/2018 w sprawie hodowli kur i królików na działkach .pdf

Uchwała Nr 17/2018 w sprawie wydawania kluczy do wjazdu na teren ogrodu osobom niepełnosprawnym .pdf

-------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży  informuje, że drobne gałęzie drzew i krzewów należy składować przy budynku biurowym ROD w miejscu wyznaczonym(wskazanym) przez gospodarza ogrodu.   ogłoszenie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD § 42  ust.3 ,,Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin”
oraz § 68  ust.2 "Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”
W związku z tym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.
KONTENERY SĄ PRZEZNACZONE NA ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z DZIAŁEK NASZEGO OGRODU.
Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
informacje archiwalne 2018r
informacje archiwalne 2017r
 

KONTAKT:

Rodzinny Ogród Działkowy im. Jakuba Wagi w Łomży
18-400 Łomża,ul Szosa do Mężenina 9
NIP  718-174-93-71
KRS  0000293886
REGON  007015915 39886
e-mail: jakubawagi@rod.lomza.pl

                                              .

OPŁATY:

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że zgodnie z uchwałą
Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego z dnia 10.05.2019 r. opłaty w 2019 roku wynoszą:
- składka członkowska                    -    6  zł od działki,
- opłata ogrodowa                         -    0,60 zł za m²  działki,
- opłata energetyczna                    -   12 zł od dzialki podłączonej do
                                                          sieci elektrycznej ogrodu,
- opłata wodna                              -   10 zł od działki podłączonej do
                                                           wodociągu ogrodowego,
- opłata za wywóz śmieci                -   80 zł od działki,
- opłata za zużytą energię elektryczną – wg wskazań liczników
                                                     po 0,60 zł za 1 kWh,
-opłata za wodę wg wskazań wodomierza po 3,10 zł za 1 m 3 wody.

Opłaty za 2019 r. należy wpłacać na konto ogrodu do 30 czerwca 2019 r.
                     Zarząd ROD
                     im. Jakuba Wagi w Łomży

-------------------------------------------------------------------------------
Informacja o opłatach pobieranych od nowych działkowców w 2019 r.
Zgodnie z Art. 41 ust.1 Ustawy  o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. przeniesienie prawa do działki odbywa się w drodze pisemnej umowy z podpisami stron, notarialnie poświadczonymi.
Wchodzący w prawa do działki wnoszą na rzecz ROD :
- podwyższoną opłatę w roku nabycia działki
(fundusz rozwoju)   - 900 zł
(dawne wpisowe)    - 200 zł
Osoby bliskie działkowca (rodzice, dzieci, rodzeństwo)
wnoszą tylko    - 200 zł
Zarząd
 


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Łomży 
87 8757 0001 0000 0273 2000 0010
z dopiskiem nr działki