Komunikaty ROD "Jakuba Wagi"

<<< POWRÓT do strony głównej "Jakuba Wagi"
KLAUZULA RODO DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

KOMUNIKAT
w sprawie obowiązku złożenia deklaracji
dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców informuje wszystkich działkowców o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania m.in. w budynkach i altankach działkowców znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkanych (formularz B) oraz jej przykładowy wzór dostępna jest na naszej stronie głównej w zakładce pliki do pobrania oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego => LINK do GUNB.

Terminy złożenia deklaracji:
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.


Deklarację należy złożyć:
- elektronicznie na stronie internetowej https://ceeb.gov.pl (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację);
- lub pisemnie w wersji papierowej w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względuna umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie).

UWAGA: Złożenie deklaracji obowiązuje nie tylko Zarząd ROD ale również osobiście każdego działkowca posiadającego źródło ciepła i źródło spalania.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie PZD => LINK


W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Zarządcą swojego ogrodu.

Z A K A Z !

Zakaz wyrzucania do pojemników na odpady komunalne odpadów w postaci śmieci biodegradowalnych/zielonych (gałęzie, liście, trawa, kwiaty).

Zgodnie z Regulaminem ROD §68 pkt. 2 działkowcom zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działek odpadów komunalnych.

Za nieprzestrzeganie powyższego działkowiec może być pozbawiony prawa do działki. Ponadto za niesegregowanie odpadów grozi nam podniesienie 2-3 krotne opłaty za wywóz pojemników na odpady komunalne( około 400 zł za pojemnik).
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie zamknięcia wodociągu ogrodowego

W dniu 7 października 2021 roku ze względu na występujące przymrozki i 2 awarie został zamknięty wodociąg ogrodowy. Jednocześnie informujemy, że wodaciąg zostanie ponownie uruchomiony na wiosnę 2022 roku.

Prosimy o odkręcenie wszystkich zaworów na przyłączach wodociągowych do działek w celu uniknięcia "rozsadzenia" instalacji przez zalegającą w niej wodę oraz usunięcie istniejących awarii do końca marca 2022 roku (niesprawne wodomierze, przecieki na przyłączach, istniejące krany poza wodomierzami). Naprawy przyłączy należy wykonać najpóźniej do końca marca 2022 roku.

Nadmieniamy, że za niesprawne wodomierze oraz krany przed wodomierzami naliczono i będzie naliczana opłata ryczałtowa za zużycie wody tj. za 40 m3 (zgodnie z Uchwałą WZ z 2017 roku).

Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

PRZERWA ZIMOWA
w dniach 28.10.2021-01.04.2022

Z dniem 27 października 2021 roku (ostatni dyżur) zawieszamy na okres zimowy dyżury członków Zarządu w biurze na terenie ogrodu. W sprawach niecierpiących zwłoki kontakt telefoniczny:
Prezes – tel. 509-827-401
Gospodarz - tel. 509-439-212

Otwarcie bramy, w pilnych potrzebach, należy uzgadniać indywidualnie z gospodarzem ogrodu.

Wszystkie bieżące informacje na temat ROD im. Jakuba Wagi i naszego Związku znajdziecie Państwo na stronie internetowej.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
z dnia 17 czerwca 2021 roku

Informujemy, że w zakładce naszego ogrodu "pliki do pobrania" umieszczono Uchwałę Nr 31/2021 z dnia 15.06.2021 r. Zarządu ROD im. Jakuba Wagi w sprawie określenia organizacji wjazdu osób niepełnosprawnych na teren ogrodu. Poniżej link do Uchwały.

LINK DO UCHWAŁY

KOMUNIKAT
z dnia 15 czerwca 2021 roku
o przeglądach gospodarczych działek

W dniach 21-26.06.2021 r. zostanie przeprowadzony przegląd stanu zagospodarowania działek i przyległych do nich alejek.

Komisje przeprowadzające przegląd będą pracować w dniu 21 i 25.06.2021 roku po godzinie 16:00 natomiast w dniu 26.06.2021 r. po godzinie 10:00. Komisje sprawdzą stan zagospodarowania działek i użytkowanie ich zgodnie z Regulaminem ROD. Między innymi kontrolowane będzie:

Czy na ogrodzeniach nie montuje się drutu kolczastego;
Czy tabliczki z numerami działek są widoczne z alejki;
Czy drzewa i krzewy nie wystają z działek na alejki ogrodowe;
Czy są koszone alejki przylegające do działek - do polowy alejki, gdy działki przylegają po obu stronach alejki oraz na całej szerokości alejki, gdy do alejki przylegają działki z jednej strony;
Czy drzewa znajdujące są pielęgnowane – np. czy są usuwane stare spróchniałe konary, przerastające na sąsiednie działki gałęzie, itp.;
Czy drzewa i krzewy ozdobne (w tym iglaki) nie przekraczają dopuszczalnej wysokość tj. 3m;
Czy na każdej działce urządzony jest kompostownik.

W związku z powyższym Zarząd ROD zwraca się z prośbą o obecność Państwa na działkach w trakcie przeglądu (w miarę możliwości), jak i o pilne podjęcie działań ze strony użytkowników działek, aby doprowadzenie ich do stanu zgodnego z zapisami Regulaminu ROD.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

UWAGA!

W czasie opadów deszczu oraz do czasu gdy stan alejek będzie pozwalał na wjazd samochodem brama wjazdowa na teren ogrodu będzie zamknięta – dotyczy to również osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przyczyną zamykania bramy w czasie opadów deszczu jest uszkadzanie przez pojazdy samochodowe sieci wodociągowej i elektrycznej znajdującej się w alejkach ogrodowych oraz niszczenie nawierzchni alejek przez pojazdy.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Od dnia 5 maja 2021 roku biuro ROD będzie czynne w środy w godz. 15:00-17:00 oraz soboty w godz. 10:00-12:00.

Ze względu na epidemię, kontakty i załatwianie spraw należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Brama wjazdowa będzie otwarta w środy w godz. 15:00-17:00 i w soboty w godz. 10:00-12:00.

W trakcie pracy biura może maksymalnie przebywać w nim dwóch działkowców/interesantów.

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki należy kontaktować się pod funkcjonującymi do tej pory numerami telefonów, tj. 509-827-401 – Prezes Zarządu, 509-439-212 – Gospodarz Ogrodu oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jakubawagi@rod.lomza.pl
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
o utworzeniu grupy dyskusyjnej na portalu społecznościowym Facebook
pod nazwą ROD im. Jakuba Wagi w Łomży

Informujemy, że na portalu społecznościowym Facebook została utworzona grupa dyskusyjna (forum) pod nazwą ROD im. Jakub Wagi w Łomży w celu prowadzenia konwersacji z działkowcami i sympatykami ROD oraz zamieszczania bieżących informacji dot. naszych ogrodów. Grupa dostępna jest pod poniższym linkiem.

W celu dołączenia do grupy, należy posiadać konto na FB, następnie po wyszukaniu grupy trzeba kliknąć "dołącz do grupy". Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili można grupę opuścić klikając „opuść grupę”.

Zachęcamy szczególnie naszych działowców do dołączenia do grupy na FB ROD im. Jakuba Wagi w Łomży.


LINK DO GRUPY
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych
obowiązujących od 1 lutego 2021 roku

W związku z zamieszczoną poniżej informacją MPGKiM zakładu budżetowego w Łomży w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 roku cena za wywóz śmieci komunalnych zmieszanych zostanie podwyższona o 44% (tj. z 85 zł na 122 zł za pojemnik).

Dotychczasowy odbiór odpadów segregowanych (plastik, papier i szkło), który odbywał się bez opłaty, wyniesie 61 zł za pojemnik.


W związku z powyższym apelujemy do wszystkich działkowców o maksymalne kompostowanie odpadów oraz zgniatanie wyrzucanych odpadów takich jak plastik, papier i szkło. Należy liczyć się ze znaczną podwyżką opłat od działki za wywóz śmieci.

LINK do informacji MPGKiM
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie wyłożenia do wglądu
Rejestru Członków Polskiego Związku Działkowców 

W dniach 17.10.2020 – 28.10.2020 roku zostanie wyłożony do wglądu Rejestr Członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących działki w ROD im. Jakuba Wagi w Łomży. Rejestr będzie udostępniony do wglądu w trakcie dyżurów członków Zarządu ROD (w okresie kwiecień - październik: środa godz. 15.00 – 17.00 i sobota 10.00 – 12.00) w biurze przy ul. Szosa do Mężenina 9 w Łomży.

Każdy działkowiec może sprawdzić, czy jest ujęty w rejestrze członków PZD oraz czy dane tam zamieszczone są aktualne.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMPOSTOWANIE JEST OBOWIĄZKOWE!

Dojrzały kompost jest najlepszym jakościowo nawozem ze wszystkich jakie są dostępne dla działkowców. 
Co kompostujemy? 
● skoszona trawa, chwasty; 
● resztki kuchenne: fusy z kawy, herbaty, skorupki jajek, obierki owoców i warzyw krajowych; 
● rozdrobnione gałęzie, trociny, sucha trawa, suche liście - są bardzo ważnym składnikiem kompostu - nie może ich zabraknąć! 
Czego nie wrzucamy do kompostu? 
● mięso, kości, owoce cytrusowe; 
● brązowe liście pomidora i ziemniaka; 
● gnijące owoce, warzywa. Raz w miesiącu przemieszaj kompost widłami - napowietrzenie przyspieszy rozkład i objętość pryzmy będzie się zmniejszać. Kompost musi być stale wilgotny - nie może przeschnąć.

OGŁOSZENIE
dot. hodowli przez niektórych działkowców kur, królików i gołębi
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

W tygodniku KONTAKTY nr 34 z dnia 23.08.2020 r. ukazał się list działkowców naszego ogrodu w którym poruszono kwestię hodowli przez niektórych działkowców kur, królików i gołębi na swoich działkach.

Zgodnie z Uchwalą nr 15/2018 z dnia 19.04.2018 r. Zarządu ROD dopuszcza się hodowlę kur i królików na działkach w ilości maksymalnie po 5 szt. Pomieszczenia lub urządzenia do hodowli powinny stanowić integralną część altany i znajdować się minimum 3m od granicy działki. Sprawa hodowli gołębi nie została dotychczas uregulowana i leży w kompetencji walnego zebrania ROD. W 2021 roku Zarząd ROD przedstawi na walnym zebraniu rozstrzygnięcie możliwości hodowli gołębi na działkach.

Zarząd ROD zwraca się z apelem do działkowców hodujących kury i króliki o dostosowanie się do obowiązujących uregulowań w tym zakresie (odległość pomieszczeń minimum 3m od granicy działki, max. 5 szt.) oraz zachowanie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych – bieżące usuwanie odchodów i składowanie w zamkniętych pojemnikach lub zakopywanie w gruncie. Hodowców gołębi prosimy o ograniczenie ilości hodowanych gołębi (lub likwidację hodowli) do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii przez walne zebranie ROD.

LINK do skanu artykułu
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

INFORMACJA
dot. przeprowadzenia przeglądów gospodarczych działek
w lipcu 2020 roku
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

W miesiącu lipcu 2020 roku został przeprowadzony przegląd stanu zagospodarowania działek i przyległych do nich alejek.

Komisje przeprowadzające przegląd stwierdziły następujące naruszenia Regulaminu ROD przez użytkowników działek:
- Montowanie na ogrodzeniach drutu kolczastego;
- Brak lub niewidoczne tabliczki z numerami działek;
- Wystające gałęzie drzew i krzewów na alejki ogrodowe;
- Nasadzenia roślin na alejkach;
- Nie koszone alejki przylegające do działek, do polowy alejki gdy działki przylegają po obu stronach alejki oraz na całej szerokości alejki, gdy do alejki przylegają działki z jednej strony;
- Nie pielęgnowane drzewa – stare spróchniałe konary, przerastające na sąsiednie działki gałęzie, itp.;
- Drzewa i krzewy ozdobne (w tym iglaki) przekraczają dopuszczalną wysokość tj. 3m;
- Nie pielęgnowane żywopłoty przerastające na alejki i przekraczające dopuszczalną wysokość – max 1 m;
- Przypadki bałaganu na niektórych działkach (nie koszona trawa, chwasty, drzewa nieprześwietlane, przetrzymywanie zbędnych rzeczy na działce, itp.);

W związku z powyższym Zarząd ROD zwraca się z prośbą o pilne podjęcie działań ze strony użytkowników działek i doprowadzenie ich do stanu zgodnego z zapisami Regulaminu ROD.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie podjętych Uchwał
dot. zasad korzystania z energii elektrycznej oraz wodociągu
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że w zakładce "pliki do pobrania ROD Jakuba Wagi" zamieszczono Uchwały w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej oraz wodociągu w ROD im. Jakuba Wagi w Łomży. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

LINK do plików do pobrania

Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie opłat w 2020 roku
w ROD 
im. Jakuba Wagi w Łomży

Informujemy, że uchwałą Zarządu ROD im. Jakuba Wagi w Łomży z dnia 08.07.2020 r. została ustalona opłata za działki w 2020 roku. Stawki opłat są identyczne jak w 2019 roku. Opłata za wodę i energię elektryczną według zużycia.

Informacja o wysokości opłat od poszczególnych działek znajduje się na tablicy ogłoszeń przy biurze Zarządu ROD. Informacje o wysokości opłat będą również udzielane w trakcie dyżurów członków Zarządu ROD w biurze (w okresie kwiecień - październik w środy i soboty). Opłaty należy wpłacić na konto bankowe ROD w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
 Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

KOMUNIKAT
w sprawie Planu Zagospodarowania
ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku otrzymaliśmy ostateczną wersję Planu Zagospodarowania ROD im. Jakuba Wagi w Łomży. Zestawienie powierzchni działek według nowych pomiarów oraz plan działek zamieszczono poniżej do pobrania w formacie pdf.

Informacje w tej sprawie można uzyskać również w czasie dyżurów członków Zarządu ROD w biurze ogrodu. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do biura Zarządu ROD w czasie dyżurów (środa i sobota) lub telefonicznie do Prezesa Zarządu ROD dzwoniąc na nr 509-827-401.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
POBIERZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁEK
POBIERZ PLAN

KOMUNIKAT
z dnia 16 kwietnia 2020 roku
w sprawie godzin otwarcia biura ROD

W okresie kwiecień - październik biuro ROD będzie czynne w środy w godz. 15:0017:00 oraz soboty w godz. 10:0012:00.

Ze względu na epidemię kontakty i załatwianie spraw należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Kontakty i załatwianie spraw powinno następować w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

W trakcie pracy biura może w nim maksymalnie przebywać dwóch działkowców/interesantów.


W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki należy kontaktować się pod funkcjonującymi do tej pory numerami telefonów: 509 827 401 – Prezes Zarządu, 509 439 212 – Gospodarz Ogrodu oraz za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: jakubawagi@rod.lomza.pl

Zarząd ROD

im. Jakuba Wagi w Łomży
INFORMACJA
dot. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ul. Akademickiej 22 w Łomży

Informujemy, że od dnia 4 maja 2019 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Akademickiej 22 w Łomży będzie czynny w soboty od godz. 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:30.

W punkcie można oddać bezpłatnie następujące odpady komunalne: papier i tekturę, drewno, opakowania ze szkła, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje silnikowe, farby, kleje i lepiszcza, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe (meble) i odpady remontowe oraz budowlane (gruz w niewielkich ilościach).

Wyżej wymienionych odpadów nie wrzucamy do ogrodowych pojemników na śmieci.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
OSTRZEŻENIE!
dot. objęcia przez Policję minitoringu pojemników na śmieci
znajdujących sie na terenie cmentarza


Zarząd ROD im. Jakuba Wagi w Łomży informuje, że administracja cmentarza zgłosiła organom ścigania (Policji) fakt wrzucania odpadów przez działkowców do pojemników na śmieci znajdujących się na cmentarzu. Policja w tej sprawie wszczęła działania operacyjne w celu ustalenia sprawców wrzucania odpadów spoza cmentarza do pojemników na śmieci znajdujące się na cmentarzu komunalnym. Pojemniki na śmieci znajdujące się na cmentarzu zostały objęte przez Policję monitoringiem. W stosunku do osób wrzucających odpady do tych pojemników zastosowane zostaną sankcje karne.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży
INFORMACJA
dot. obowiązku kompostowania odpadów pochodzenia organicznego

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD § 42  ust.3 "Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin" oraz § 68  ust.2 "Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się: wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych".

W związku z powyższym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.

Kontenery przeznaczone są na odpady komunalne pochodzące z działek naszego ogrodu.

Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.
Zarząd ROD
im. Jakuba Wagi w Łomży

OGŁOSZENIE

o przeglądach gospodarczych działek.

      W dniach 20 – 31.07.2020 roku zostanie   przeprowadzony  przegląd stanu zagospodarowania działek i przyległych do nich alejek.   

       Komisje przeprowadzające przegląd sprawdzą stan zagospodarowania działek i użytkowanie ich zgodnie z Regulaminem ROD. Między innymi kontrolowane będzie:

·      Czy  na ogrodzeniach nie montuje się drutu kolczastego

·      Czy  tabliczki z numerami działek są widoczne z alejki

·      Czy drzewa i krzewy nie wystają z działek na alejki ogrodowe

·      Czy są koszone alejki przylegające do działek, do polowy alejki gdy działki przylegają po obu stronach alejki oraz na całej szerokości alejki gdy do alejki przylegają działki z jednej strony

·      Czy drzewa znajdujące są pielęgnowane  – np. czy są usuwane stare spróchniałe konary, przerastające na sąsiednie działki gałęzie, itp.

·      Czy drzewa i krzewy ozdobne ( w tym iglaki) nie przekraczają dopuszczalnej wysokość tj. 3 m

·      Czy na każdej działce urządzony jest kompostownik

       W związku z powyższym Zarząd ROD zwraca się z prośbą o obecność Państwa na działkach w trakcie przeglądu (w miarę możliwości), jak i o pilne podjęcie działań ze strony użytkowników działek aby doprowadzenie ich do stanu zgodnego z zapisami Regulaminu ROD.

                                                    Zarząd ROD

                                        im. Jakuba Wagi w Łomży


logowanie do poczty
booked.net