Aktualnosci w ROD Forty Na Wzgorzu

OGŁOSZENIA

 

WJAZD NA TEREN OGRODU

Zarząd ROD „FORTY NA WZGÓRZU” prosi działkowców o przestrzeganie zapisu § 68  Regulaminu ROD mówiącego m.in., że: „Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

pkt 6)  wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,

pkt 7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania”.

 

KONTAKT

OPŁATY

Rodzinny Ogród Działkowy

„FORTY NA WZGÓRZU” w Piątnicy

Prezes ROD – Grażyna Czajkowska

tel. 862181941

e-mail: gracz58@o2.pl


Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Podlaski
Biuro Zamiejscowe w Łomży
ul. Sadowa 2
18-400 Łomża

powierzchnie działek

RACHUNEK  BANKOWY

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy „FORTY NA WZGÓRZU’ w Piątnicy

BS Łomża  09 8757 0001 0000 0840 2000 0010