Forty Na Wzgorzu


HISTORIA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

„FORTY NA WZGÓRZU” W PIĄTNICY

Rodzinny Ogród Działkowy „FORTY NA WZGÓRZU” w Piątnicy powstał 22 kwietnia 2006 roku   w wyniku połączenia dwóch ogrodów: „FORTY” w Piątnicy i „NA WZGÓRZU” w Piątnicy. Ogród obejmuje dwa sektory, które zachowały nazwy dawnych ogrodów. Zlokalizowany jest na trzech, położonych blisko siebie terenach i liczy 94 działki.


Początki funkcjonowania ogrodu datują się na 1977 rok. Utworzony został obecny sektor „FORTY” a wówczas Pracowniczy Ogród Działkowy FORTY Łomżyńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Łomży. W 1988 roku dołączył  do niego teren, na którym były zlokalizowane działki przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Piątnicy. Sektor liczy 51 działek.
Obecny sektor „NA WZGÓRZU” powstał w 1984 roku jako Pracowniczy Ogród Działkowy FORTY Łomżyńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Łomży. Sektor liczy 43 działki.

Powierzchnia ogrodu wynosi 4,6231ha (w tym pod działkami  3,7694 ha) i obejmuje działki geodezyjne o numerach: 50/3 – 0,9016ha, 50/5 – 1,5299ha, 50/16 – 2,1457ha, 50/18 – 0,0333ha, 50/20 – 0,0116ha.

Grunty są w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców od 1977 roku. Rodzinny Ogród Działkowy „FORTY NA WZGÓRZU” w Piątnicy jest ogrodem o charakterze stałym. Jest wpisany do Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Warszawie pod numerem  A-XXIII-12-1992.
   


logowanie do poczty
booked.net