Na Skarpie

HISTORIA ROD „ NA SKARPIE”

Ogród istnieje od 1981 roku. Działkę geodezyjną nr 131/1 o powierzchni 3,1498 ha, położoną w Piątnicy Poduchownej, Naczelnik Urzędu Gminy Piątnica swoją decyzją przekazał WZ PZD w Łomży 29. 09. 81r. a protokólarnie teren został przejęty 21.10.81r. i z tą chwilą liczy się początek naszego ogrodu. W roku 1997 sporządzono na tę okoliczność akt notarialny nr 1730/97 (Rep. 11538/97) w którym przekazano wzmiankowany teren w użytkowanie naszemu Związkowi na 99 lat, to jest do 2096.  Ogród jest zarejestrowany w KR PZD pod nr A-XXIII-16-1996 jako ogród stały z wydzielonymi 86 działkami wielkości od 277 m² do 405 m², ze względu na trudny pagórkowaty teren przyforteczny. Ogród wyposażony jest w studnię głębinową, hydrofornię i sieć wodociągową. Nasz ogród jest ogrodzony i zelektryfikowany. Posiadamy dwa parkingi (jeden od ul. Stawiskowskiej, drugi od ul. Czarnockiej). Ponieważ ogród powstawał z inspiracji władz oświatowych, do dziś w przewadze działkowcami są nauczyciele.

Zarząd:

 • Prezes                  -   Adam Frączek,
 • Wiceprezes           -   Jan Karczewski
 • Sekretarz             -   Sławomira Cieślik
 • Skarbnik              -   Zofia Olender
 • Członek               -   Andrzej Rodak
 • Członek               -   Jolanta Pietrzykowska
 • Członek               -   Zdzisław Jurkiewicz
 • Członek               -   Henryk Bigrej

 Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca      -  Katarzyna Krystowczyk
 • Członek                 -  Elżbieta Bogusławska
 • Członek                 -  Teresa Dąbrowska


logowanie do poczty
booked.net