Druki do pobrania ROD "Grobla"

<<< POWRÓT do strony głównej "Grobla"


DRUKI PRZYDATNE PRZY ZAŁATWIANIU SPRAW
ZWIĄZANYCH Z PRZENIESIENIEM PRAW DO DZIAŁKI W ROD "GROBLA"
 1. Deklaracja członkowska
 2. Oświadczenie o przejęciu działki po zmarłym działkowcu
 3. Umowa zamiany praw do działek
 4. Wniosek o podpisanie umowy dzierżawy
 5. Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy wspólnie z małżonkiem
 6. Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki
 7. Wniosek osoby bliskiej o chęć przejęcia działki po osobie zmarłej
 8. Zrzeczenie się członkowstwa i prawa użytkowania działki
 9. Umowa przeniesienia prawa do działki
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 11. Zawiadomienie działkowca jako osoby, od której pozyskano jej dane osobowe


logowanie do poczty
booked.net