Druki do pobrania

DRUKI PRZYDATNE PRZY ZAŁATWIANIU SPRAW ZWIĄZANYCH Z PRZENIESIENIEM PRAW DO DZIAŁKI W ROD "GROBLA"
  1. Deklaracja członkowska
  2. Oświadczenie o przejęciu działki po zmarłym działkowcu
  3. Umowa zamiany praw do działek
  4. Wniosek o podpisanie umowy dzierżawy
  5. Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy wspólnie z małżonkiem
  6. Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki
  7. Wniosek osoby bliskiej o chęć przejęcia działki po osobie zmarłej
  8. Zrzeczenie się członkowstwa i prawa użytkowania działki