Pliki do pobrania

Regulamin ROD - 28.06.2018

[POBIERZ] - w formacie *.pdf
-------------------------------------------------

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B

[POBIERZ] - w formacie *.pdf
-------------------------------------------------

Przykład wypełnionej deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B

[POBIERZ] - w formacie *.pdf
-------------------------------------------------

Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zawartej z zarządem ROD - 10.06.2019

[POBIERZ] - w formacie *.pdf
-------------------------------------------------

Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zawartej w drodze przeniesienia praw do działki z mocy ustawy - 10.06.2019

[POBIERZ] - w formacie *.pdf
-------------------------------------------------

Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przekształconej z mocy ustawy - 10.06.2019

[POBIERZ] - w formacie *.pdf
-------------------------------------------------

Protokół zdawczo- odbiorczy - 04.06.2019

[POBIERZ] - w formacie *.pdf
[POBIERZ] - w formacie word (*.docx)
-------------------------------------------------

Wzór umowy zamiany praw do działek - 15.03.2019

[POBIERZ] - w formacie word (*.docx)
[POBIERZ] - w formacie *.pdf
-------------------------------------------------

Wzór umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem - 28.08.2018

[POBIERZ] - w formacie word (*.docx)
-------------------------------------------------

Wzór uchwały zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem - 28.08.2018

[POBIERZ] - w formacie word (*.docx)
-------------------------------------------------

Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem - 28.08.2018

[POBIERZ] - w formacie word (*.docx)
-------------------------------------------------

Wzór deklaracji członkowskiej - 23.03.2018

[POBIERZ] - w formacie word (*.docx)
-------------------------------------------------

Zmiana działek - 05.01.2018

[POBIERZ] - w formacie word (*.docx)
-------------------------------------------------

Oświadczenie Zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki - 05.12.2017

[POBIERZ] - w formacie word (*.docx)
-------------------------------------------------

Oświadczenie Zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki - 05.12.2017

[POBIERZ] - w formacie word (*.docx)
-------------------------------------------------

Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki - 05.12.2017

[POBIERZ] - w formacie word (*.docx)
-------------------------------------------------

Umowa przeniesienia prawa do działki - 05.12.2017

[POBIERZ] - w formacie word (*.docx)
-------------------------------------------------

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku - 25.06.2014

[POBIERZ] - w formacie word (*.docx)
-------------------------------------------------

Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu - 13.06.2014

[POBIERZ] - w formacie word (*.docx)
-------------------------------------------------

Umowa dzierżawy działkowej - 27.01.2014

[POBIERZ] - w formacie word (*.docx)


logowanie do poczty
booked.net