Oplaty ROD "Wiarus"

<<< POWRÓT do strony głównej "Wiarus"


 OPŁATY W ROD "WIARUS"
zgodne z Uchwałami Walnego Zebrania
z dn. 13.05.2023 r. 

Rodzaj opłaty
Cena
Składka członkowska 6,00 zł
Opłata na rzecz ogrodu 0,85 zł/m2
Opłata stała za wodę 15,00 zł
Opłata ogrodowa /inwestycje 30,00 zł
Opłata energetyczna 40,00 zł
Opłata za zużytą energię elektryczną                0,68 zł x odczyt z licznika
Opłata za zużytą wodę 3,34 zł x odczyt z licznika
Opłata za wywóz śmieci 130,00 zł

Opłaty należy uiścić do 31 maja 2023 roku na konto

Polski Związek Działkowców ROD "WIARUS" 
18-400 Łomża, ul. Rubinowa 5
BS ŁOMŻA 14 8757 0001 0000 2046 2000 0010 
W tytule należy podać nr działki

Zarząd ROD "Wiarus" prosi o terminowe uiszczanie opłat.

Za nieterminowość opłat naliczone będą odsetki ustawowe!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYKŁAD NALICZENIA OPŁAT
za działkę 363 mw 2020 roku

Rodzaj opłaty Naliczona opłata
Składka członkowska 6,00 zł
Wyliczona opłata na rzecz ogrodu 0,55 zł / 363 m= 199,65 zł
Opłata stała na wodę 15,00 zł
Opłata ogrodowa /inwestycje 30,00 zł
Opłata energetyczna 11,00 zł
Opłata za zużytą energię elektr. w 2020 roku     Ilość zużytych KWh x (0,60 zł za 1KWh)
Opłata za zużytą wodę w 2020 roku Ilość zużytej wody x (3,07 zł za 1m³ wody)
Opłata za wywóz śmieci 65,00 zł


logowanie do poczty
booked.net