Oplaty ROD "Wiarus"

<<< POWRÓT do strony głównej "Wiarus"

Wysokość opłat ROD "Wiarus" na 2019 rok, przyjęta przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 6 kwietnia 2019 roku.

 OPŁATY
zgodne z Uchwałami Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 06.04.2019 r. 

Rodzaj opłaty
Cena
Składka członkowska 6,00 zł
Opłata na rzecz ogrodu 0,50 zł/m2
Opłata stała za wodę 10,00 zł
Opłata ogrodowa /inwestycje 30,00 zł
Opłata energetyczna 11,00 zł
Opłata za wywóz śmieci 95 zł
Opłata za zużytą energię elektryczną wg licznika
Opłata za zużytą wodę wg licznika

Opłaty należy uiszczać w terminie do 31 maja każdego roku na konto

Polski Związek Działkowców ROD "WIARUS" 
18-400 Łomża, ul. Rubinowa 5
BS ŁOMŻA 14 8757 0001 0000 2046 2000 0010 
W tytule należy podać nr działki

Zarząd ROD "Wiarus" dziękuje bardzo za terminowe uiszczanie opłat.

Za nieterminowość opłat naliczone będą odsetki ustawowe!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYKŁAD NALICZENIA OPŁAT
za działkę 363 mw 2019 roku

Rodzaj opłaty Naliczona opłata
Składka członkowska 6,00 zł
Wyliczona opłata na rzecz ogrodu 0,50 zł / 363 m= 181,50 zł
Opłata stała na wodę 10,00 zł
Opłata ogrodowa /inwestycje 30,00 zł
Opłata energetyczna 11,00 zł
Opłata za wywóz śmieci 95 zł
Opłata za zużytą energię elektr. w 2018 roku     Ilość zużytych KWh x (0,60 zł za 1KWh)
Opłata za zużytą wodę w 2018 roku Ilość zużytej wody x (3,07 zł za 1m³ wody)


logowanie do poczty
booked.net