Relax

Ogród istnieje od 1982 roku. Zajmuje teren 7,6003 ha (dwie działki geodezyjne) i aktualnie ma 184 działki. Jest zarejestrowany w KR PZD pod numerem A-XXIII-10-1990 jako ogród stały, podmiejski. Aktem notarialnym (Repertorium A nr 8185/97) z dnia29 IX 1997 Urząd Rejonowy w Łomży przekazał nieodpłatnie grunty ogrodu w wieczyste użytkowanie do 2096 roku z możliwością przedłużenia. Ogród jest wpisany w księdze wieczystej pod nr 9494. W roku 2010 zaktualizowany został plan zagospodarowania ogrodu. Nasz ogród posiada dom działkowca usytuowany w budynku murowanym, parterowym z dużym zadaszonym tarasem, WC ogólnego użytku, jest zelektryfikowany. Wodę do podlewania podaje z rzeczki Łomżyczka własna hydrofornia. Tereny ogrodu są całkowicie zmeliorowane. Dotychczasowe ogrodzenie z siatki jest wymieniane na nowe.SKŁAD ZARZĄDU

Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAX" w Starych Kupiskach

  1. Prezes           -   tel. 606 980 827        działka 127
  2. V-ce Prezes    -   tel. 86 216 41 84       działka 137
  3. Sekretarz       -   tel. 606 468 121        działka 119
  4. Skarbnik        -   tel. 535 943 440        działka 166
  5. Członek         -   tel. 502 098 982         działka 122

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Przewodnicząca        - tel.  501 223 320    działka  126
  2. V-ce Przewodnicząca - tel.  795 429 745    działka  12
  3. Członek                    - tel.  604 233 283    działka  100
               GOSPODARZ OGRODU    - tel. 503 816 773     działka 91