Relax

Ogród istnieje od 1982 roku. Zajmuje teren 7,6003 ha (dwie działki geodezyjne) i aktualnie ma 184 działki. Jest zarejestrowany w KR PZD pod numerem A-XXIII-10-1990 jako ogród stały, podmiejski. Aktem notarialnym (Repertorium A nr 8185/97) z dnia29 IX 1997 Urząd Rejonowy w Łomży przekazał nieodpłatnie grunty ogrodu w wieczyste użytkowanie do 2096 roku z możliwością przedłużenia. Ogród jest wpisany w księdze wieczystej pod nr 9494. W roku 2010 zaktualizowany został plan zagospodarowania ogrodu. Nasz ogród posiada dom działkowca usytuowany w budynku murowanym, parterowym z dużym zadaszonym tarasem, WC ogólnego użytku, jest zelektryfikowany. Wodę do podlewania podaje z rzeczki Łomżyczka własna hydrofornia. Tereny ogrodu są całkowicie zmeliorowane. Dotychczasowe ogrodzenie z siatki jest wymieniane na nowe.SKŁAD ZARZĄDU

Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAX" w Starych Kupiskach

  1. Prezes           - Mieczysław Narolewski     tel. 606 980 827        działka 127
  2. Sekretarz       - Łukasz Chojnowski          tel. 606 468 121        działka 119
  3. Skarbnik        - Henryk Dobrzyński           tel. 535 943 440        działka 166
  4. Czlonek         - Stanisława Żochowska                                      działka 126
  5. Członek         - Stanisław Kiełczewski                                       działka 122
  6. Członek         - Halina Stypułkowska                                         działka 38
  7. Członek         - Edyta Karpińska-Laskowska                               Nowogród

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Prezes             - Helena Gacka                 tel.  727 563 798      działka   80
  2. V-ce Prezes      - Bogusława Brzeczko       tel.  512 319 263      działka  77
  3. Członek           - Kazimierz Jesionek          tel.  604 233 283      działka 100

GOSPODARZ Ogrodu        tel. 503 816 773          działka 91