Oplaty ROD "Grobla"

<<< POWRÓT do strony głównej "Grobla"

KOMUNIKAT
dot. zmiany rachunku bankowego

Zarząd ROD "Grobla" informuje, że od 1 stycznia 2021 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego na:
70 1240 1532 1111 0011 0276 5613 

Obecny (stary rachunek) zostanie zamknięty dnia 31 grudnia 2020 roku.
Zarząd ROD "Grobla"

OPŁATY 
za użytkowanie działki w ROD "GOBLA" w Łomży
w 2020 roku

Rodzaj opłaty
Cena
Opłata ogrodowa 0,40 zł/m2
Składka członkowska 6,00 zł
Wpisowe dla nowo przyjętych działkowców                   200,00 zł
Fundusz inwestycyjny 400,00 zł

Opłaty należy uiszczać w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku na konto

ROD "GROBLA" w Łomży
BGŻ ŁOMŻA 13 2030 0045 1110 0000 0018 3880 

W tytule należy podać nr działki.


Zarząd ROD "GROBLA" dziękuje bardzo za terminowe uiszczanie opłat

Za nieterminowość opłat naliczone będą odsetki ustawowe!
logowanie do poczty
booked.net