Oplaty ROD "Grobla"

<<< POWRÓT do strony głównej "Grobla"

Opłata na 2020 rok będzie ustalona na Walnym Zgromadzeniu Zarządu ROD "GROBLA" i przekazana do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej. W związku z zaistniałą sytuacją epidemii w kraju termin Walnego Zgromadzenia jest jeszcze nieznany.

OPŁATY
za użytkowanie działki w ROD "GOBLA" w Łomży
w 2020 roku

Rodzaj opłaty
Cena
Opłata ogrodowa 0,40 zł/m2
Składka członkowska 6,00 zł
Wpisowe dla nowo przyjętych działkowców                   200,00 zł
Fundusz inwestycyjny 400,00 zł

Opłaty należy uiszczać w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku na konto

ROD "GROBLA" w Łomży
BGŻ ŁOMŻA 13 2030 0045 1110 0000 0018 3880 

W tytule należy podać nr działki.


Zarząd ROD "GROBLA" dziękuje bardzo za terminowe uiszczanie opłat.

Za nieterminowość opłat naliczone będą odsetki ustawowe!logowanie do poczty
booked.net