RelaxHISTORIA ROD "RELAX"

Ogród istnieje od 1982 roku. Zajmuje teren 7,6003 ha (dwie działki geodezyjne) i aktualnie ma 184 działki. Jest zarejestrowany w KR PZD pod numerem A-XXIII-10-1990 jako ogród stały, podmiejski. Aktem notarialnym (Repertorium A nr 8185/97) z dnia 29-IX-1997 Urząd Rejonowy w Łomży przekazał nieodpłatnie grunty ogrodu w wieczyste użytkowanie do 2096 roku z możliwością przedłużenia. Ogród jest wpisany w księdze wieczystej pod nr 9494. W roku 2010 zaktualizowany został plan zagospodarowania ogrodu.
Nasz ogród posiada dom działkowca usytuowany w budynku murowanym, parterowym z dużym zadaszonym tarasem, WC ogólnego użytku, jest zelektryfikowany. Wodę do podlewania podaje z rzeczki Łomżyczka własna hydrofornia. Tereny ogrodu są całkowicie zmeliorowane. Dotychczasowe ogrodzenie z siatki jest wymieniane na nowe.

OBECNA KOMISJA REWIZYJNA ROD "RELAX"
Przewodnicząca      501 223 320     Działka nr 126
Wiceprzewodnicząca      795 429 745     Działka nr 12
Członek      604 233 283   Działka nr 100


   
OGRÓD NIE POSIADA GOSPODARZA


logowanie do poczty
booked.net