Aktualnosci w ROD Wiarus

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd ROD,,WIARUS” prosi o nie wjeżdżanie samochodami na alejki w okresie Wiosennym


KONTENERY SĄ PRZEZNACZONE NA ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z DZIAŁEK NASZEGO OGRODU


Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD § 42  ust.3

,,Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin”
oraz § 68  ust.2
,,Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:
wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”
W związku z tym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.
KONTENERY SĄ PRZEZNACZONE NA ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z DZIAŁEK NASZEGO OGRODU.
Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.

Opłaty

Ogloszenia działkowców

zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 21.04.2018 r. wynoszą:

Składka członkowska             – 6 zł
Opłata na rzecz ogrodu         – 0,40 gr/m 2
Opłata stała na wodę             – 20 zł
Opłata ogrodowa /inwestycje – 20 zł
Opłata energetyczna             – 20 zł
Opłata za śmieci                  –0,15 gr/m 2

Przykładowa opłata za działkę 363 m 2 wynosi w 2018r:

Składka członkowska – 6 zł
Opłata na rzecz ogrodu – 0,40 gr/363m 2 = 145,20 zł
Opłata ogrodowa (inwestycje)  = 20 zł
Opłata za zużytą wodę za 2017r. = ilość zużytej wody x (3,07 zł za 1m³ wody )
Opłata stała na wodę  – 20 zł
Opłata energetyczna   – 20 zł
Opłata za śmieci–0,15 gr/363m 2 = 54,45 zł

Za nieterminowość opłaty za 2017 r. naliczone są ustawowe odsetki.
Doliczona opłata zaległa za zużytą energię
Doliczona opłata zaległa za modernizację sieci energetycznej
Opłata za energię za 1 KW wynosi na 2018 r 0,60 gr.

Opłaty wnosimy w terminie do 31 maja każdego roku na konto:
Polski Związek Działkowców
ROD ,,WIARUS”
18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa
BS ŁOMŻA 14 8757 0001 0000 2046 2000 0010
Proszę o podanie nr działki
Prosimy o terminowe uiszczanie opłat
--------------------------------------------------------                    

 

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

 

UWAGA

Zarząd ROD „WIARUS” prosi o  zwrócenie uwagi na obce osoby kręcące się po terenie ogrodu i zgłaszanie kradzieży pod nr 112 lub 997.