Aktualnosci w ROD Wiarus

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 06.04.2019r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  na którym wybrano nowy skład zarządu i komisji rewizyjnej oraz przyjęto wysokość opłat na 2019r. Aktualny skład zarządu i komisji rewizyjnej na pierwszej stronie naszej zakładki zaś aktualne opłaty poniżej.                                                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd ROD,,WIARUS” prosi o nie wjeżdżanie samochodami na alejki w okresie Wiosennym


KONTENERY SĄ PRZEZNACZONE NA ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z DZIAŁEK NASZEGO OGRODU


Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD § 42  ust.3

,,Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego a w szczególności pochodzące z działki części roślin”
oraz § 68  ust.2
,,Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:
wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”
W związku z tym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi.
KONTENERY SĄ PRZEZNACZONE NA ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z DZIAŁEK NASZEGO OGRODU.
Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.

Opłaty

Ogłoszenia działkowców

zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 06.04.2019 r. wynoszą:

Składka członkowska                        – 6 zł
Opłata na rzecz ogrodu                     – 0,50 gr/m2
Opłata stała na wodę                        – 10 zł
Opłata ogrodowa /inwestycje             – 30 zł
Opłata energetyczna                         – 11 zł
Opłata za wywóz śmieci za 2018r.       – 95 zł
Opłata za zużytą energię el. za 2018r. wg licznika
Opłata za zużytą wodę za 2018r.         wg licznika
 

Przykładowa opłata za działkę 363 m 2 wynosi w 2019r:

Składka członkowska – 6 zł
Opłata na rzecz ogrodu – 0,50 gr/363m 2 = 181,50 zł
Opłata ogrodowa (inwestycje)  = 30 zł
Opłata za zużytą wodę za 2018r. = ilość zużytej wody x (3,07 zł za 1m³ wody)
Opłata za zużytą e.el. za 2018r. = ilość zużytych KW x (0,60 zł za 1KW)
Opłata stała na wodę  – 10 zł
Opłata energetyczna   – 11 zł
Opłata za śmieci – 95 zł

Za nieterminowość opłaty za 2018 r. naliczone są ustawowe odsetki.

Opłaty wnosimy w terminie do 30 czerwca 2019r. na konto:
Polski Związek Działkowców
ROD ,,WIARUS”
18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa
BS ŁOMŻA 14 8757 0001 0000 2046 2000 0010
Proszę o podanie nr działki
Prosimy o terminowe uiszczanie opłat
--------------------------------------------------------                    

 

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

 

UWAGA

Zarząd ROD „WIARUS” prosi o  zwrócenie uwagi na obce osoby kręcące się po terenie ogrodu i zgłaszanie kradzieży pod nr 112 lub 997.