Komunikaty ROD "Wiarus"

<<< POWRÓT do strony głównej "Wiarus"

KOMUNIKAT
dot. Walnego Zebrania Sprawozdawczego Komisarycznego 

Zarząd ROD ,,WIARUS'' informuje, że obecny stan epidemii w kraju i związane z nim ograniczenia, uniemożliwiają przeprowadzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

W związku z powyższym, podjęto decyzję o przeprowadzeniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Komisarycznego, które odbędzie się w dniu 26 września 2020 roku (sobota) o godz. 10:00 w Świetlicy Administracji Osiedla Nr 3 Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Konstytucji 3 Maja 2.

W zebraniu udział wezmą:
• Zarząd ROD "Wiarus";
• Komisja Rewizyjna ROD "Wiarus";
• Opiekun z ramienia Okręgowego Zarządu w Białymstoku;
• Delegacja 13 działkowców ROD "Wiarus", którzy wyrazili zgodę wzięcia udziału w zebraniu.

Jednocześnie Zarząd ROD "WIARUS" informuje, że:
• dokumenty na ww. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Komisaryczne będą dostępne do wglądu w dniach 19 i 20.09.2020 r. w godz. 10:00-11:00;
• po odbytym Walnym Zebraniu Komisarycznym dokumenty zostaną wywieszone na tablicach informacyjnych ogrodu.
Zarząd ROD "Wiarus"

KOMUNIKAT
z dnia 4 kwietnia 2020 roku
w sprawie wpłat zaliczek

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze sytuację w jakiej znalazł się nasz Kraj oraz odnosząc się do komunikatów Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, informujemy o przesunięciu terminów walnych zebrań ROD do 31 lipca 2020 roku.

Jednocześnie KR PZD upoważniła Zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 roku w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań podjętych w 2019 roku.

Zarząd ROD "Wiarus" zwraca się do działkowców o wpłatę zaliczki w kwocie 300 zł do dnia 31.05.2020 roku na konto Ogrodu "Wiarus":

PZD ROD "WIARUS"
18-400 Łomża, ul. Rubinowa 5
BS Łomża: 14 8757 0001 0000 2046 2000 0010
W tytule należy podać nr działki
Zarząd ROD "Wiarus"

KOMUNIKAT
z dnia 4 kwietnia 2020 roku
w sprawie uruchomienia ogrodowej sieci wodociągowej

Uprzejmie informujemy, że 25 kwietnia 2020 roku (sobota) o godzinie 9:00 zostanie uruchomiona ogrodowa sieć wodociągowa. W związku z tym, prosimy o zamknięcie zaworów na swoich działkach oraz sprawdzenie swoich przyłączy.

Jeżeli jest to możliwe, prosimy o obecność Państwa w tym dniu na swoich działkach, ponieważ w przypadku awarii sieci wodociągowej na Państwa działce, będzie łatwiej ją usunąć z Państwa pomocą.

Zarząd ROD "Wiarus"

INFORMACJA
dot. Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
w dniu 6 kwietnia 2019 roku

W dniu 6 kwietnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęto wysokość opłat na 2019 rok. Aktualny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej zamieszczono poniżej, a aktualne opłaty zamieszczono w zakładce strony głównej - Opłaty ROD "Wiarus".

Aktualny Zarząd ROD "WIARUS":

Stanisław Gacioch Prezes      602 742 469
Krzysztof Janczewki       Wiceprezes          660 770 845
Hanna Zabłocka Sekretarz      782 893 337
Hanna Grabowska Skarbnik      509 077 682
Jan Wądołowski Członek      606 871 013
Adam Zaborszczyk Członek      502 426 359
Czesław Malinowski Członek      506 699 932

Komisja Rewizyjna:

Józef Bronakowski Przewodniczący
Anna Karwowska       Członek    
Henryk Orzołek Członek

KOMUNIKATY ZARZĄDU ROD "WIARUS"

     UWAGA NA ZŁODZIEI !!!

Jeśli będziesz świadkiem kradzieży lub zastaniesz zniszczone lub obrabowane swoje lub sąsiada mienie - zgłoś ten fakt niezwłocznie odpowiednim służbom dzwoniąc na numer tel. 112 lub 997.Jednocześnie prosimy zwracać szczegolną uwagę na podejrzane osoby chodzące po terenie ogrodu!!!

INFORMUJEMY, ŻE KONTENERY PRZEZNACZONE SĄ NA ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z DZIAŁEK NASZEGO OGRODU!!!

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD: § 42 ust. 3 „Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin."; § 68 ust. 2 „Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”. W związku z powyższym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi. Jednocześnie przypominamy, że Kontenery przeznaczone są na odpady komunalne pochodzące z działek naszego ogrodu.  Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.

 

 logowanie do poczty
booked.net