Komunikaty ROD "Wiarus"

<<< POWRÓT do strony głównej "Wiarus"

KOMUNIKAT
w sprawie liczników energii elektrycznej w ROD "Wiarus"

Zarząd ROD “WIARUS” informuje, że do końca września 2022 roku można odbierać liczniki elektryczne należące do Państwa działek, które zostały zdemontowane podczas prac modernizacyjnych sieci elektrycznej. Po tym terminie liczniki zostaną oddane do utylizacji.
Zarząd ROD "Wiarus"

KOMUNIKAT
w sprawie opłat w ROD "Wiarus"

Zarząd ROD "Wiarus" przypomina, że termin dokonania opłaty za korzystanie z działki w ROD "Wiarus" upłynął w dniu 30.06.2022 r.

Prosimy o pilne uregulowanie zaległych opłat przez działkowiczów, którzy jeszcze tego nie zobili.

Zarząd ROD "Wiarus"

KOMUNIKAT
w sprawie Walnego Zebrania ROD "Wiarus"

Zarząd ROD Wiarus w Łomży informuje, że roczne Walne Zebranie  ROD "Wiarus" odbędzie się w dniu 07.05.2022 roku o godz. 11:00 (I termin) lub 11.30 ( II termin) na terenie ogrodu - Alejka na dole Ogrodu. Zapraszamy wszystkich działkowców do aktywnego uczestnictwa w zebraniu.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 23-24.04.2022 od godz 11:00 do godz 13:00 w Biurze Zarządu.
Zarząd ROD "Wiarus"

KOMUNIKAT
w sprawie planowanego włączenia sieci wodociągowej

Zarząd ROD "WIARUS" informuje, że w dniu 30 kwietnia 2022 roku (sobota) o godz. 8.00 zostanie uruchomiona sieć wodociągowa w naszym ogrodzie. Prosimy działkowców o przygotowanie kranów do sezonu.
Zarząd ROD "Wiarus"

KOMUNIKAT
z dnia 1 czerwca 2021 roku
w sprawie terminu dokonywania opłat

Zarząd ROD „WIARUS” zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców o wpłacanie wszelkich należności do dnia 30 czerwca 2021 roku

Dziękujemy bardzo za terminowe dokonywanie opłat.
Zarząd ROD "Wiarus"

APEL ZARZĄDU ROD "WIARUS"
z dnia 23 kwietnia 2021 roku
w sprawie śmieci

Zarząd ROD „WIARUS” zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców o niewyrzucanie śmieci poza teren ogrodu od strony Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących.

Po interwencji dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Zarząd ROD "Wiarus" zamknął furtkę na dole ogrodu i zapewnił dyrekcję szkoły, że umożliwi dostęp do monitoringu w celu wykrycia i ukaranie działkowców, którzy będą nadal wywozić śmieci i gruz poza teren ogrodu.

Bardzo prosimy o zastosowanie się do naszej prośby, aby uniknąć przykrych sytuacji oraz aby Zarząd nie był zmuszony do wskazania organom prawnym danych działkowców którzy notorycznie łamią prawo i wyrzucają śmieci poza tereny ogrodu.
Zarząd ROD "Wiarus"

KOMUNIKAT
z dnia 15 kwietnia 2021 roku
w sprawie podjęcia próby uruchomienia sieci wodociągowej

Zarząd ROD „WIARUS” informuje, że w dniu 24.04.2021 o godz. 8:30 zostanie podjęta próba uruchomienia sieci wodociągowej

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zakręcenie zaworów oraz sprawdzenie stanu liczników.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc, za którą z góry dziękujemy.
Zarząd ROD "Wiarus"

KOMUNIKAT
w sprawie wpłaty zaliczki na rzecz ogrodu

Z uwagi na obecny stan epidemii (koronawirusa COVID-19) w Polsce, Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców oraz Okręgowy Zarząd Podlaski zalecają odłożenie walnych zebrań na późniejszy termin, co najmniej do 31.08.2021 roku.

W związku z powyższym Zarząd ROD „Wiarus” zwraca się do swoich działkowców z prośbą o wpłaty zaliczek na rzecz ogrodu w wysokości 350 zł na konto wskazane w zakładce opłaty. W tytule przelewu należy wipsać: opłata na rzecz ogrodu, nr działki. Termin wpłat do 31 maja 2021 roku.

Bardzo prosimy o rzeczowe podejście do sprawy, za co bardzo dziękujemy.
Zarząd ROD "Wiarus"

KOMUNIKAT
dot. Walnego Zebrania Sprawozdawczego Komisarycznego 

Zarząd ROD ,,WIARUS'' informuje, że obecny stan epidemii w kraju i związane z nim ograniczenia, uniemożliwiają przeprowadzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

W związku z powyższym, podjęto decyzję o przeprowadzeniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Komisarycznego, które odbędzie się w dniu 26 września 2020 roku (sobota) o godz. 10:00 w Świetlicy Administracji Osiedla Nr 3 Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Konstytucji 3 Maja 2.

W zebraniu udział wezmą:
• Zarząd ROD "Wiarus";
• Komisja Rewizyjna ROD "Wiarus";
• Opiekun z ramienia Okręgowego Zarządu w Białymstoku;
• Delegacja 13 działkowców ROD "Wiarus", którzy wyrazili zgodę wzięcia udziału w zebraniu.

Jednocześnie Zarząd ROD "WIARUS" informuje, że:
• dokumenty na ww. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Komisaryczne będą dostępne do wglądu w dniach 19 i 20.09.2020 r. w godz. 10:00-11:00;
• po odbytym Walnym Zebraniu Komisarycznym dokumenty zostaną wywieszone na tablicach informacyjnych ogrodu.
Zarząd ROD "Wiarus"

INFORMACJA
dot. Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
w dniu 6 kwietnia 2019 roku

W dniu 6 kwietnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęto wysokość opłat na 2019 rok. Aktualny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej zamieszczono poniżej, a aktualne opłaty zamieszczono w zakładce strony głównej - Opłaty ROD "Wiarus".

Aktualny Zarząd ROD "WIARUS":

Stanisław Gacioch Prezes      602 742 469
Krzysztof Janczewki       Wiceprezes          660 770 845
Hanna Zabłocka Sekretarz      782 893 337
Hanna Grabowska Skarbnik      509 077 682
Jan Wądołowski Członek      606 871 013
Adam Zaborszczyk Członek      502 426 359
Czesław Malinowski Członek      506 699 932

Komisja Rewizyjna:

Józef Bronakowski Przewodniczący
Anna Karwowska       Członek    
Henryk Orzołek Członek

KOMUNIKATY ZARZĄDU ROD "WIARUS"

     UWAGA NA ZŁODZIEI !!!

Jeśli będziesz świadkiem kradzieży lub zastaniesz zniszczone lub obrabowane swoje lub sąsiada mienie - zgłoś ten fakt niezwłocznie odpowiednim służbom dzwoniąc na numer tel. 112 lub 997.Jednocześnie prosimy zwracać szczegolną uwagę na podejrzane osoby chodzące po terenie ogrodu!!!

INFORMUJEMY, ŻE KONTENERY PRZEZNACZONE SĄ NA ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z DZIAŁEK NASZEGO OGRODU!!!

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD: § 42 ust. 3 „Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin."; § 68 ust. 2 „Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”. W związku z powyższym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi. Jednocześnie przypominamy, że Kontenery przeznaczone są na odpady komunalne pochodzące z działek naszego ogrodu.  Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.

 

 logowanie do poczty
booked.net