Komunikaty ROD "Wiarus"

<<< POWRÓT do strony głównej "Wiarus"

KOMUNIKAT
w sprawie opłat za korzystanie z działek
w ROD "Wiarus"

Zarząd ROD "Wiarus" przypomina, że termin dokonania opłaty za korzystanie z działki w ROD "Wiarus" upłynął w dniu 31.05.2023 r. 

Prosimy o pilne uregulowanie zaległych opłat przez działkowiczów, którzy jeszcze tego nie zrobili.
Zarząd ROD "Wiarus" 

APEL ZARZĄDU ROD "WIARUS"
w sprawie śmieci

Zarząd ROD „WIARUS” zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców o niewyrzucanie śmieci poza teren ogrodu od strony Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących.

Po interwencji dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Zarząd ROD "Wiarus" zamknął furtkę na dole ogrodu i zapewnił dyrekcję szkoły, że umożliwi dostęp do monitoringu w celu wykrycia i ukaranie działkowców, którzy będą nadal wywozić śmieci i gruz poza teren ogrodu.

Bardzo prosimy o zastosowanie się do naszej prośby, aby uniknąć przykrych sytuacji oraz aby Zarząd nie był zmuszony do wskazania organom prawnym danych działkowców którzy notorycznie łamią prawo i wyrzucają śmieci poza tereny ogrodu.
Zarząd ROD "Wiarus"
Zarząd ROD "Wiarus"

INFORMACJA
dot. Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
w dniu 6 kwietnia 2019 roku

W dniu 6 kwietnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęto wysokość opłat na 2019 rok. Aktualny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej zamieszczono poniżej, a aktualne opłaty zamieszczono w zakładce strony głównej - Opłaty ROD "Wiarus".

Aktualny Zarząd ROD "WIARUS":

Stanisław Gacioch Prezes      602 742 469
Krzysztof Janczewki       Wiceprezes          660 770 845
Hanna Zabłocka Sekretarz      782 893 337
Hanna Grabowska Skarbnik      509 077 682
Jan Wądołowski Członek      606 871 013
Adam Zaborszczyk Członek      502 426 359
Czesław Malinowski Członek      506 699 932

Komisja Rewizyjna:

Józef Bronakowski Przewodniczący
Anna Karwowska       Członek    
Henryk Orzołek Członek

KOMUNIKATY ZARZĄDU ROD "WIARUS"

     UWAGA NA ZŁODZIEI !!!

Jeśli będziesz świadkiem kradzieży lub zastaniesz zniszczone lub obrabowane swoje lub sąsiada mienie - zgłoś ten fakt niezwłocznie odpowiednim służbom dzwoniąc na numer tel. 112 lub 997.Jednocześnie prosimy zwracać szczegolną uwagę na podejrzane osoby chodzące po terenie ogrodu!!!

INFORMUJEMY, ŻE KONTENERY PRZEZNACZONE SĄ NA ODPADY KOMUNALNE POCHODZĄCE Z DZIAŁEK NASZEGO OGRODU!!!

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD: § 42 ust. 3 „Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin."; § 68 ust. 2 „Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”. W związku z powyższym, wyrzucanie masy zielonej do pojemników ustawionych przy bramie na odpady komunalne jest naruszeniem prawa i grozi karami regulaminowymi. Jednocześnie przypominamy, że Kontenery przeznaczone są na odpady komunalne pochodzące z działek naszego ogrodu.  Udowodnione wrzucanie masy ogrodowej (trawy, owoców, ziela, gałęzi) spowoduje udzielenie kar regulaminowych łącznie z pozbawieniem użytkownika działki.

 

 logowanie do poczty
booked.net