STRONA GŁÓWNA
Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rejon Łomży Okręg Podlaski

Witamy serdecznie na stronie internetowej 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rejon Łomży Okręg Podlaski.
Zachęcamy do przeglądania jej zawartości. Na górnym pasku znajdują się zakładki do podstron naszych poszczególnych ogrodów, gdzie publikowane są wydarzenia z życia danego ogrodu, zdjęcia oraz sprawy bierzące.

Mamy nadzieję, że treści zawarte na naszej stronie będą dobrze popularyzować wiedzę na temat ROD Rejon Łomży oraz Polskiego Związku Działkowców. Nie zabraknie również poradników ogrodniczych - nie tylko dla działkowców. Życzymy miłego przeglądania :)

KOMUNIKAT PSSE W BIAŁYMSTOKU

dot. ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella
w instalacjach wewnętrzn
ych

W związku z występującymi na terenie Polski wysokimi temperaturami oraz wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wewnętrznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaleca wdrożenie wszelkich działań zapobiegających ewentualnemu zasiedlaniu przez bakterie Legionella wszelkich urządzeń stosowanych w ogrodach działkowych, minimalizując tym samym ryzyko zakażenia bakterią Legionella.

Więcej na ten temat w LINKU DO PISMA


ŁOMŻA INWESTUJE W ZIELONE PRZETRZENIE

dotacje na modernizację ogrodów działkowych

Łomża może pochwalić się ogrodami działkowymi, które razem obejmują ponad 1200 działek. Te zielone oazy cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta, dla których często stanowią drugi dom i sposób na spędzanie wolnego czasu. Aby te miejsca mogły jeszcze lepiej służyć mieszkańcom, ogrody działkowe w Łomży są stale modernizowane.

W tym roku, dzięki decyzji prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, cztery stowarzyszenia prowadzące rodzinne ogrody działkowe otrzymają łącznie 40 tysięcy złotych w formie dotacji. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę infrastruktury ogrodowej, co z pewnością podniesie komfort użytkowania działek. LINK DO ARTYKUŁU.

(Żródło: mylomza.pl)

KONKURS 
KRAJOWY
"Najpiękniejsza Działka Roku"

 Twoja działka jest wzorowo zagospodarowana i użytkowana,
a Ty wkładasz ogrom pasji i zaangażowania w jej prowadzenie?
Zgłoś działkę do konkursu ogłoszonego przez Krajowy Zarząd PZD!

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 65/2024 z dnia 26 marca 2024 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2024”.

Celem konkursu jest wyłonienie, docenienie i nagrodzenie działkowców, którzy z pasją i zaangażowaniem prowadzą swoje działki, wzorowo je zagospodarowują i użytkują oraz wdrażają Programy PZD, w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny i Program Bioróżnorodności. Celem konkursu jest także promowanie ogrodnictwa działkowego i licznych korzyści, jakie ze sobą niesie.

Udział w konkursie „Najpiękniejsza Działka Roku 2024" może/mogą wziąć działkowiec(wcy) posiadający tytuł prawny do działki w ROD należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie były laureatami konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku” w ciągu ostatnich 3 lat.

Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać:
1.Wypełniony drukowanymi literami i podpisany „Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku 2024”.
2.Dokumentację fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu, utrwaloną na nośniku cyfrowym lub w formie kolorowego wydruku.
3.Podpisane (czytelnie) ”Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego Najpiękniejsza Działka Roku 2024”

Zgłoszenia można  dokonać drogą elektroniczną przesyłając skan dokumentów oraz pliki zdjęciowe na adres konkurskz.dzialka@pzd.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.

Termin zgłaszania działek do konkursu upływa dnia 30 czerwca 2024 r.

Laureaci konkursu otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne:

I miejsce  -  4 000 zł
II miejsce -  3 000 zł
III miejsce - 2 000 zł
Wyróżnienia –1 000 zł

Użytkownicy działek zakwalifikowanych do konkursu otrzymają dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.
KONKURS OKRĘGOWY
"Wzorowa działka 2024"

W dniu 04.04.2024 Okręgowy Zarząd Podlaski PZD podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego "Wzorowa Działka 2024".

JAKIE NAGRODY CZEKAJĄ ZWYCIĘZCÓW?


I miejsce - 2000 zł
II miejsce - 1500 zł
III miejsce - 1000 zł
Wyróżnienia - 500 złJAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zarząd ROD w trakcie przeglądu działek wybiera tą która spełnia kryteria określone w regulaminie konkursu.

Zgłoszenie przesłane na adres: instruktorogrodnictwa@pzdpodlaski.pl 
lub podlaski@pzd.pl do 16 czerwca 2024 r.

powinno zawierać:


- Wypełniony czytelnie „Formularz zgłoszenia działki do konkursu okręgowego”
  (Załącznik nr 1 do regulaminu);
- Cztery fotografie przedstawiające widok ogólny działki;
- Podpisaną przez działkowca biorącego udział w konkursie zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  (Załącznik nr 2).

Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszeń oraz przeglądu wybranych działek. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w trakcie Okręgowych Dni Działkowca 2024. 


Uchwała nr. 53/2024 OZP PZD 
Regulamin konkursu 
Formularz zgłoszenia działki do konkursu 
Informacja o przetwarzaniu danych

 
SPRZECIW DZIAŁKOWCÓW
dot. projektów przepisów wykonawczych
do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Zarządu ROD im. Jakuba Wagi w Łomży w imieniu 572 rodzin działkowców skierował pismo do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w którym zgłosił sprzeciw dla proponowanych rozwiązań w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy oraz jego załącznikach.

Więcej w podlinkowanym piśmie => 
LINK DO PISMA

KOMUNIKAT
dot. uruchomienia linii 18 MPK
z nowym przebiegiem

Decyzją prezydenta Łomży, podjętą w oparciu o przeprowadzoną analizę przewozów, a także uwzględniającą wnioski mieszkańców, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o. wprowadza od 1 kwietnia 2023 r. zmiany w rozkładach jazdy. Na tych zmianach najbardziej skorzystają działkowcy i studenci.

Nowy przebieg linii 18 zapewni dojazd do Rodzinnych Ogrodów Działowych im. Jakuba Wagi w Łomży, przy czym wprowadzenie zmian od 1 kwietnia skorelowane jest z rozpoczynaniem prac wiosennych na działkach.

Nowa trasa linii 18 (kursowanie w dwóch kierunkach):
WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU – Wojska Polskiego – Wesoła – Strzelców Kurpiowskich – Łukasińskiego – Sikorskiego – Wojska Polskiego – Polowa – Aleja Legionów – Sikorskiego – Zawadzka – Księżnej Anny – Rycerska – Aleja Piłsudskiego – Kazańska – Sybiraków – Zawadzka – Szosa do Mężenina – Poznańska – Akademicka – AKADEMICKA MPGKiM

Więcej na: www.lomza.pl
 

KOMUNIKAT
w sprawie zmiany wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej
uiszczanej w roku nabycia prawa do działki

Pod poniższym linkiem zamieszczono link do Uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej PZD w Białymstoku z dnia 21.12.2022 r.  w sprawie zmiany wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia działki.
LINK DO UCHWAŁY

KOMUNIKAT
w sprawie obowiązku złożenia deklaracji
dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców informuje wszystkich działkowców o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania m.in. w budynkach i altankach działkowców znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkanych (formularz B) oraz jej przykładowy wzór dostępna jest na naszej stronie głównej w zakładce pliki do pobrania oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego => LINK do GUNB.


Terminy złożenia deklaracji:
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.


Deklarację należy złożyć:
- elektronicznie na stronie internetowej https://ceeb.gov.pl (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację);
- lub pisemnie w wersji papierowej w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względuna umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie).

UWAGA: Złożenie deklaracji obowiązuje nie tylko Zarząd ROD ale również osobiście każdego działkowca posiadającego źródło ciepła i źródło spalania.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie PZD => LINK


W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Zarządcą swojego ogrodu.
KOMUNIKAT
Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego
pn. „ROD 40-lecia PZD”
Dnia 10 czerwca 2021 roku Krajowy Zarząd PZD ogłosił konkurs krajowy pn. „ROD 40-lecia PZD”. Konkurs skierowany był do wszystkich ROD zrzeszonych w PZD, które w swojej działalności przyczyniły się do utrzymania i rozwoju tradycji ogrodów działkowych w Polsce, a także realnie przyczyniły się do promowania znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez m.in. wdrażanie Programów PZD. W dniu 23 września br. Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnął konkurs i wskazał laureatów oraz wyróżnione w konkursie ogrody.

Cieszymy się, że na liście wyróznionych znalazł się jeden z naszych ogrodów - ROD „Aster”, któremu Krajowy Zarząd PZD przyznał tytuł „ROD 40-Lecia PZD”.

Więcej na ten temat można przeczytać klikając na poniższy link.


LINK DO ARTYKUŁU

DZIAŁKOWCU! UWAŻAJ NA ZŁODZIEI!

W naszych ogrodach często dochodzi do kradzieży dóbr osobistych (w tym torebek i portfeli z pieniędzmi). Ofiarami kradzieży są działkowcy, którzy w trakcie codziennych prac ogrodowych zostawiają cenne rzeczy w otwartym domku, a w tym czasie złodzieje po cichu kradną co wpadnie im w ręce

Pamiętaj także o zabezpieczeniu swojej działki na okres jesienno-zimowy!

Jeśli zauważycie Państwo podejrzane osoby w ogrodzie lub co najgorsza zostaniecie okradzeni, to należy niezwłocznie zgłosić ten fakt odpowiednim służbom dzwoniąc na nr tel. 112 lub 997.

INFORMACJA
nt. serwisu internetowego HortiOchrona

Zachęcamy do czytania komunikatów w serwisie internetowym HortiOchrona (link poniżej). Celem serwisu jest dostarczanie informacji na temat zagrożeń ze strony chorób, szkodników i chwastów w wybranych uprawach roślin ogrodniczych oraz metod zapobiegania i ich zwalczania. Szczególnie polecamy kompendium wiedzy pomoce w uprawie jabłoni, cebuli i róży szklarniowej.
KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO SERWISU


WYDAWNICTWA PZD
PRAWO W PZD POLECANE
PORTALE INTERNETOWE

czytaj


czytaj

USTAWA O ROD

STATUT PZD

REGULAMIN ROD

ALTANA W ROD

PORADY
PRAWNE
OZP PZD


OZP PZD informuje wszystkich zainteresowanych działkowców,
że telefoniczny dyżur prawny w Okręgu Podlaskim będzie odbywać się w każdą środę w godzinach
od 9:00 do 11:00
.
Numery telefonów:
577 761 183
857 322 258
Porady prawne mozna uzyskać równiez 
pisząc na adres e-mail: poradyprawne@pzdpodlaski.pl


 PORADY PRAWNE KRPZD


 KRAJOWA RADA PZD


 PZD NA FACEBOOKUOKREGOWY
ZARZAD
PODLASKI PZD

  W ZGODZIE Z NATURĄ 

LOKALIZACJE NASZYCH OGRODÓW

 

 

 

PZD OZ PODLASKI ogłosił konkurs na „Wzorową działkę roku 2022”. Zachęcamy wszystkich działowców do udziału w konkursie. Działkowcy, którzy zechcą wziąć udział w konkursie, powinni zgłosić ten fakt do Zarządu ROD swojego ogrodu najpóźniej do 31 maja 2022 roku.

 

Przebieg konkursu:

1. Zarząd ROD powołuje "ogrodową komisję konkursową", która wybierze najlepszą działkę w danym ROD i zgłosi ją do konkursu Okręgowego. 

2. Zarząd ROD przesyła zgłoszenie działki do konkursu - w tym fotografie

3. Okręgowa Komisja Konkursowa na podstawie zgłoszeń wybierze 5 najlepszych działek na których dokona osobistego przeglądu.

4. Na podstawie wniosków Okręgowej Komisji Konkursowej, Okręgowy Zarząd Podlaski PZD wybierze zwycięzców konkursu oraz przyzna nagrody:

– za zajęcie I miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł

– za zajęcie II miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł

– za zajęcie III miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł

– wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 500 zł

 

Dokumenty konkursowe do pobrania:

1. Uchwała Okręgowego Zarządu Podlaskiego o ogłoszeniu konkursu "Wzorowa działka roku 2022"

2. Regulamin konkursu "Wzorowa działka roku 2022"

3. Protokół oceny działki

4. Zgoda działkowca na publikację zdjęć i przetwarzanie danych

5. Informacja o przetwarzaniu danych

6. Wzór uchwały zarządu ROD o zgłoszeniu działki do konkursu


logowanie do poczty
booked.net