Aster

KRONIKA OGRODU "ASTER"

Ogród „ASTER” powstał w 1981 roku i był wówczas jednym z najmłodszych ogrodów w nowo utworzonym województwie łomżyńskim.

Organizatorem ogrodu była ówczesna Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Łomży, a głównym inspiratorem tego przedsięwzięcia jej Komendant płk mgr Stefan Sokołowski.
W dniu 6 lipca 1981 roku KWMO skierowała wniosek do Głównego Architekta Wojewódzkiego o wydanie decyzji o miejscu i realizacji ogrodów działkowych, wskazując lokalizację ogrodu we wsi Zawady gmina Łomża, na terenie dawnych fortów.

Po uzyskaniu decyzji w ww. sprawie, wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Gminy Łomża o przekazanie powyższej nieruchomości, tj. dziatki oznaczonej numerem 137, o powierzchni 4.72 ha, będącej w użytkowaniu Gminy Łomża.

Całkowita powierzchnia ogrodu wynosi 4,72 ha. Teren podzielono na 123 działki w tym 122 o powierzchni 300m2 i jedna 200m2 (obecnie 122 - działkę nr 123 przeznaczono na parking).

Czytaj więcej - KRONIKA OGRODU "ASTER" (aktualizacja z dn. 25.10.2020 r.)


 
ORGANY STATUTOWE ROD "ASTER"
Jan Płoński Prezes      883 912 544
Jan Parda       Wiceprezes          aster@rod.lomza.pl
Sławomir Kordas Sekretarz  
Kazimierz Milosek Skarbnik  
Justyna Żmijewska          Członek  
Piotr Domalewski Członek  
Marek Paliński Członek  
Ewa Piechocińska Członek  

KOMISJA REWIZYJNA ROD "ASTER"
Eugeniusz Trusewicz      Przewodniczący
Halina Makowska Sekretarz
Aleutyna Kołos Członeklogowanie do poczty
booked.net