Aster

KRONIKA OGRODU "ASTER"

Ogród „ASTER” powstał w 1981 roku i był wówczas jednym z najmłodszych ogrodów w nowo utworzonym województwie łomżyńskim.

Organizatorem ogrodu była ówczesna Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Łomży, a głównym inspiratorem tego przedsięwzięcia jej Komendant płk mgr Stefan Sokołowski.
W dniu 6 lipca 1981 roku KWMO skierowała wniosek do Głównego Architekta Wojewódzkiego o wydanie decyzji o miejscu i realizacji ogrodów działkowych, wskazując lokalizację ogrodu we wsi Zawady gmina Łomża, na terenie dawnych fortów.

Po uzyskaniu decyzji w ww. sprawie, wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Gminy Łomża o przekazanie powyższej nieruchomości, tj. dziatki oznaczonej numerem 137, o powierzchni 4.72 ha, będącej w użytkowaniu Gminy Łomża.

Całkowita powierzchnia ogrodu wynosi 4,72 ha. Teren podzielono na 123 działki w tym 122 o powierzchni 300m2 i jedna 200m2 (obecnie 122 - działkę nr 123 przeznaczono na parking).

Czytaj więcej - KRONIKA OGRODU "ASTER" (aktualizacja z dn. 25.10.2020 r.)


 
ZARZĄD ROD "ASTER" W ŁOMŻY
wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 11.05.2024 roku

Imię i nazwisko
Funkcja
Nr działki    
Nr telefonu
Daniel Piechociński
Prezes 46   510 616 368
Sławomir Kordas
Wiceprezes       28   604 616 103
Aleutyna Kołos
Sekretarz 24   604 902 132
Małgorzata Karwowska  
Skarbnik 51   733 701 191
Jan Płoński          Członek 106   883 912 544
Kazimierz Miłosek
Członek 115   517 035 184
Justyna Żmijewska
Członek 50   660 078 387
KOMISJA REWIZYJNA ROD "ASTER" W ŁOMŻY
Imię i nazwisko Funkcja Nr działki Nr telefonu
Jan Parda Przewodniczący 68  509 158 931
Eugeniusz Trusewicz Z-ca Przewodniczącego 33  698 552 616
Halina Makowska Sekretarz 31  604 960 611

logowanie do poczty
booked.net