Oplaty ROD "Aster"

<<< POWRÓT do strony głównej "Aster"

Wysokości opłat za użytkowanie działki uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ROD „ASTER” które odbyło się w dniu 11.05.2019 r.

 OPŁATY
za użytkowanie działki z terminem płatności
do 30.06.2019 r.

RODZAJ OPŁATY
CENA
Opłata ogrodowa1 0,73 zł/m2 użytkowanej działki 
(Uchwała nr 7/2019 WZ)
Składka członkowska        6 zł od użytkowanej działki
(opłątę ustala KR PZD)
Opłata energetyczna 8 zł od działki,
do której doprowadzona jest energia elektryczna
(Uchwała nr 8/2019 WZ)
Rata pożyczki 55,00 zł

Należności należy uiszczać na konto ROD "Aster":
Bank Spółdzielczy w Łomży 
Nr konta: 
57 8757 0001 0000 0215 2000 0010
W tytule należy podać nr działki.

lub osobiście u skarbnika ROD „ASTER” 
w biurze zarządu w każdy czwartek w godz. 16:30-18:00

Zarząd ROD "Aster" dziękuje bardzo za terminowe uiszczanie opłat.

Za nieterminowość opłat naliczone będą odsetki ustawowe!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYKŁAD NALICZENIA OPŁAT
za działkę o powierzchi 300 m2
z doprowadzoną energią elektryczną

RODZAJ OPŁATY NALICZONA OPŁATA
Składka podstawowa1 0,73 zł/1m2 x 300 = 219 zł 
Składka członkowska PZD          6,00 zł
Opłata energetyczna 8,00 zł
Spłata kredytu 55,00 zł


logowanie do poczty
booked.net