Komunikaty ROD "Aster"

<<< POWRÓT do strony głównej "Aster"

INFORMACJA
o planowanym zamknięciu dopływu wody

W najbliższych dniach zostanie ZAMKNIĘTY DOPŁYW WODY DO DZIAŁEK. Prosimy o opróżnienie wewnętrznych instalacji wodnych na swoich działkach i zabezpieczenie ich na zimę. Ponowne uruchomienie wodociągu nastąpi wiosną 2021 roku.
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o wynikach konkursu "PIĘKNO MOJEJ DZIAŁKI"

 
W sierpniu 2020 roku Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski ogłosił konkurs pn. "Piękno mojej działki", skierowany do użytkowników działek w łomżyńskich Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Współorganizatorem był Okręgowy Zarząd Podlaski Polskiego Związku Działkowców.


Cel konkursowej inicjatywy to zaprezentowanie najpiękniejszych działek w łomżyńskich Rodzinnych Ogrodach Działkowych poprzez docenienie osobistego zaangażowania ich użytkowników oraz inwencji w wykorzystaniu terenu przy planowaniu nasadzeń i naniesień. To również wykazanie społecznej, proekologicznej i prozdrowotnej roli działki przy jednoczesnym uzewnętrznieniu jej atrakcyjności zarówno w zakresie użytkowym jak i rekreacyjno - wypoczynkowym.

 
24 września 2020 roku Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i prezes Okręgowego Zarządu PZD Andrzej Bojko wręczyli wyróżnienia laureatom konkursu. Uroczystość odbyła się w Domku Pastora. Jury zdecydowało, że najpiękniejszym miejscem wypoczynku mogą pochwalić się Danuta i Marek Palińscy z naszego ogrodu, dz. nr 48. Zwycięzcy otrzymali z rąk organizatorów kosiarkę spalinową. II miejsce na podium zajęli również nasi działkowcy - Barbara i Zbigniew Olkowicz – dz. nr 57. Wśród laureatów znaleźli się także: Krystyna i Sławomir Kordas – dz. nr. 28 oraz Barbara i Włodzimierz Załęscy – dz. nr 100. Uczestniczący w konkursie użytkownicy działek: nr 36 – Joanna i Krzysztof Rafałowscy i nr 80 – Kinga Cekała, wyróżnieni zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy!

Zarząd ROD "ASTER"
LINK DO GALERII ZDJĘĆ Z KONKURSU

NOTATKA
z Walnego Zebrania Komisarycznego w ROD „ASTER”
które odbyło się dnia 19 września 2020 roku

Epidemia koronawirusa spowodowała, że planowane na 9 maja br. w naszym ogrodzie Walne Zebranie Sprawozdawcze nie mogło się odbyć. Z tego też powodu nie były podejmowane żadne przedsięwzięcia, które wymagają zgody walnego zebrania. Ponieważ interpretacja przez KR PZD Ustawy o ROD dopuszcza możliwość przeprowadzenia w obecnej sytuacji epidemicznej walnego zebrania komisarycznego, którego decyzje mają taką samą moc jak walnego zebrania sprawozdawczego, zarząd grodu podjął decyzję o skorzystaniu z tej możliwości.
W dniu 19 września 2020 r. odbyło się w naszym ogrodzie Walne Zebranie Komisaryczne. Zebranie otworzył prezes ogrodu Jan Płoński. Przypomniał, że formuła walnego zebrania podyktowana jest aktualną sytuacją epidemiczną i związanymi z tym ograniczeniami. W Walnym Zebraniu Komisarycznym uczestniczyli członkowie PZD z naszego ogrodu wyznaczeni uchwałą Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD. Wskazał przy tym na odpowiedzialność uczestników Walnego Zebrania Komisarycznego, ponieważ gremium to podejmować będzie decyzje dotyczące całej społeczności ogrodowej.

Prezes poinformował, że z uwagi na trwającą epidemię zarząd zrezygnował w br. z organizacji uroczystych obchodów Dnia Działkowca. Środki finansowe, które miały by pójść na organizację tych obchodów wykorzystane zostaną w roku 2021, kiedy to ogród nasz obchodził będzie 40-lecie.

Walne Zebranie przyjęło sprawozdania organów statutowych ogrodu za 2019 rok oraz plany merytoryczne (pracy zarządu, zamierzeń inwestycyjno-remontowych) i finansowy na rok bieżący. Uchwalono również wysokość opłat ogrodowych na 2020 rok. W br. pobrano zaliczkowo opłatę ogrodową, która była na poziomie roku ubie-głego. Opłata ta jednak musi być wyższa z powodu:
• wzrostu kosztów zużycia energii elektrycznej o 0,02 zł/m2  działki,
• wzrostu kosztów partycypacji o  0,01 zł/m2  działki,
• wzrostu kosztów utrzymania czystości i prac gospodarczych o 0,01 zł/m2  działki.

Wysokość opłaty wyrównawczej zostanie przekazana dla użytkowników każdej działki. Termin opłaty wyrównawczej – 15.10.2020 r.

Zebranie uchwaliło również:
• zmiany w regulaminie korzystania z wody,
• zasady gospodarki odpadami komunalnymi w ROD „ASTER”.
Łącznie w w/w sprawach podjęto 13 uchwał.
Zarząd ROD "ASTER"

KOMUNIKAT
dot. odwołania ograniczeń w dostępie do ogrodu "ASTER"

• Z dniem 01.08.2020 roku Zarząd ROD ASTER odwołuje wszystkie ograniczenia w dostępie do ogrodu i korzystania z jego infrastruktury wprowadzone w związku ze stanem epidemii.
• Podczas przemieszczania się na terenie ogrodu i korzystania z ogólnie dostępnych terenów i infrastruktury obowiązują ogólne przepisy ochrony sanitarnej /zachowanie odległości społecznej oraz noszenie maseczek ochronnych/.
• Odpowiedzialność za zachowanie  tych zasad przez rodzinę działkowca i zaproszonych gości ponosi użytkownik działki.
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o zmianie sposobu zbiórki i usuwania odpadów komunalnych w ogrodzie "ASTER"

Zarząd ROD Aster informuje, że w związku z wejściem w życie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomży /Uchwała nr 241XXIV Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.04.2020 r./ od dnia 01.08.2020 r. wprowadza się selektywną zbiórkę śmieci powstających w ogrodzie.

Szczegółowe zasady postępowania znajdziecie Państwo po
d poniższym linkiem.

LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD

Zarząd ROD Aster zachęca do zapoznania się z informacją o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD. Więcej na ten temat można przeczytać klikając na poniższy link.
LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ

INFORMACJA FINANSOWA
dotycząca prowadzenia ROD „ASTER” w Łomży za 2019 rok

Zarząd ROD "Aster" w Łomży informuje, że pod poniższym linkiem zamieszczono informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD „ASTER” w Łomży za 2019 rok.

LINK do informacji finansowej

UWAGA!
SUSZA HYDROLOGICZNA!

Aby nie dopuścić do pogorszenia bilansu wodnego, Zarząd ROD ASTER wprowadza następujące działania oszczędnościowe:

1. Oszczędnie gospodarować wodą.
Podlewać należy tylko to, co tego bezwzględnie wymaga, głównie uprawy warzywnicze i sadownicze.

2. Nie podlewać trawnika.
Zrezygnować z mechanicznych zraszaczy. Trawnik można zastąpić łąką kwietną.

3. Podlewać uprawy wcześnie rano lub wieczorem, rzadziej, a w większych dawkach.
W godzinach od 1100 do 1400 zostanie wstrzymana dostawa wody do działek.

4. Zbierać deszczówkę.
Każda ilość wykorzystana do nawodnienia zmniejsza zużycie wody z sieci.

5. Ściółkować glebę wokół roślin.
Skutecznie zatrzymuje wodę w ziemi.
Zarząd ROD „ASTER”

KOMUNIKAT
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ASTER w Łomży
z dnia 22 marca 2020 roku
w sprawie zawieszenia do odwołania pracy członków zarządu w biurze

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, zawiesza się do odwołania się pracę członków zarządu w biurze. W sprawach nie cierpiących zwłoki prosimy kontaktować się telefonicznie z funkcyjnymi członkami zarządu lub za pośrednictwem poczty e-mail: aster@rod.lomza.pl

Korespondencję można też wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej na drzwiach biura.

Zarząd ROD „ASTER”


Informacja nt. parkowania i wjeżdżanie na teren ogrodu!

Zarząd ogrodu informuje, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 25 kwietnia 2015 roku „ ... wjazd osobowym pojazdem mechanicznym i jego garażowanie na terenie ogrodu jest dopuszczalny w okresie wakacyjnym w godz. 22:00-6:00, wyłącznie przez użytkownika działki, który w danym czasie będzie na niej przebywał. Ograniczenie nie dotyczy przypadków określonych w  § 70 Regulaminu ROD.”

W przypadku konieczności wjazdu gospodarczego (dostarczenie na działkę materiałów, których nie można przenieść),  otwarcie bramy proszę uzgadniać wcześniej z gospodarzem ogrodu.


POZNAJMY GŁOSY NASZYCH SKRZYDLATYCH PRZYJACIÓŁ

PREZENTACJA
 

ARCHIWALNE INFORMACJE

 KOMUNIKAT
Zarządu ROD ASTER w Łomży z dnia 19.06.2020 r.
w sprawie zaliczkowych opłat ogrodowych za rok 2020


logowanie do poczty
booked.net