Komunikaty ROD "Aster"

<<< POWRÓT do strony głównej "Aster"

ZAPROSZENIE
na Walne Zebranie Członków PZD ROD "ASTER" 

Na dzień 29 kwietnia 2023 roku zostało zwołane Walne Zebranie Członków PZD ROD „ASTER” w Łomży.

I termin - godz. 10:00
II termin - godz. 10:30

Miejsce zebrania – teren ogrodu (pod wiatą).

Zawiadomienia zostaną doręczone działkowcom przez członków Zarządu ROD. Z materiałami na Walne Zebranie można będzie zapoznać się w dniach 20 i 27 kwietnia br. w biurze Zarządu w godz. 15:00 do 18:00.

Zapraszamy do licznego udziału.

Łomża, dn. 10.03.2023 r.

KOMUNIKAT
w sprawie zamknięcia bram wjazdowych

Zarząd ROD „Aster” informuje, że bramy wjazdowe ogrodu zostały zamknięte na dodatkowe kłódki, celem ochrony powierzchni alejek przed uszkodzeniem w okresie jesienno zimowym. W sytuacji konieczności wjazdu samochodem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny - 883-912-544.

Łomża, dn. 21.11.2022 r.
Zarząd ROD „Aster”

KOMUNIKAT
w sprawie zawieszenia dyżurów biura ROD "Aster"

Zarząd ROD „Aster” informuje, że od dnia 01.11.2022 r. do odwołania, zostały zawieszone dyżury członków zarządu w biurze. Obsługa działkowców odbywa się po telefonicznym uzgodnieniu terminu - 883-912-544.
Zarząd ROD „Aster”

PZD O ROD "ASTER"
"Dzikie wysypisko stało się pięknym ogrodem"


Polski Związek Działkowców opuplikował na swojej stronie internetowej artykuł w związku z 40-leciem ROD "Aster".  Zachęcamy do zapoznamnia się z treścią artykułu klikając na poniższy link.

LINK DO ARTYKUŁU

KOMUNIKAT
w sprawie zmiany rachunku bankowego „ROD Aster”

Zarząd ROD ASTER informuje, że zmieniony został numer konta bankowego. Wszelkie zobowiązania związane z użytkowaną działką prosimy regulować na konto banku PKO S.A. Oddział w Łomży numer:
 96 1240 1532 1111 0011 0393 9233
Zarząd ROD "ASTER"

KOMUNIKAT
w sprawie przyjęcia przez Krajową Radę PZD
programu „Bioróżnorodność na działkach w ROD”

Zarząd ROD ASTER w Łomży informuje, że Krajowa Rada PZD przyjęła w dniu 03.12.2020 roku program „Bioróżnorodność na działkach w ROD”. Podstawowym założeniem tego programu jest propagowanie postaw proekologicznych wspierających utrzymanie i rozwój bioróżnorodności na działkach i w ogrodach oraz wzrost świadomości społecznej na ten temat. Więcej na ten temat można przeczytać klikająć na poniższy link ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o zmianie sposobu zbiórki i usuwania odpadów komunalnych w ogrodzie "ASTER"

Zarząd ROD Aster informuje, że w związku z wejściem w życie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomży /Uchwała nr 241XXIV Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.04.2020 r./ od dnia 01.08.2020 r. wprowadza się selektywną zbiórkę śmieci powstających w ogrodzie.

Szczegółowe zasady postępowania znajdziecie Państwo po
d poniższym linkiem.

LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD

Zarząd ROD Aster zachęca do zapoznania się z informacją o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD. Więcej na ten temat można przeczytać klikając na poniższy link.
LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ

UWAGA!
SUSZA HYDROLOGICZNA!

Aby nie dopuścić do pogorszenia bilansu wodnego, Zarząd ROD ASTER wprowadza następujące działania oszczędnościowe:

1. Oszczędnie gospodarować wodą.
Podlewać należy tylko to, co tego bezwzględnie wymaga, głównie uprawy warzywnicze i sadownicze.

2. Nie podlewać trawnika.
Zrezygnować z mechanicznych zraszaczy. Trawnik można zastąpić łąką kwietną.

3. Podlewać uprawy wcześnie rano lub wieczorem, rzadziej, a w większych dawkach.
W godzinach od 1100 do 1400 zostanie wstrzymana dostawa wody do działek.

4. Zbierać deszczówkę.
Każda ilość wykorzystana do nawodnienia zmniejsza zużycie wody z sieci.

5. Ściółkować glebę wokół roślin.
Skutecznie zatrzymuje wodę w ziemi.


Informacja nt. parkowania i wjeżdżanie na teren ogrodu!

Zarząd ogrodu informuje, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 25 kwietnia 2015 roku „ ... wjazd osobowym pojazdem mechanicznym i jego garażowanie na terenie ogrodu jest dopuszczalny w okresie wakacyjnym w godz. 22:00-6:00, wyłącznie przez użytkownika działki, który w danym czasie będzie na niej przebywał. Ograniczenie nie dotyczy przypadków określonych w  § 70 Regulaminu ROD.”

W przypadku konieczności wjazdu gospodarczego (dostarczenie na działkę materiałów, których nie można przenieść),  otwarcie bramy proszę uzgadniać wcześniej z gospodarzem ogrodu.


POZNAJMY GŁOSY NASZYCH SKRZYDLATYCH PRZYJACIÓŁ

PREZENTACJA
 

ARCHIWALNE INFORMACJE

 KOMUNIKAT
Zarządu ROD ASTER w Łomży z dnia 19.06.2020 r.
w sprawie zaliczkowych opłat ogrodowych za rok 2020


logowanie do poczty
booked.net