Komunikaty ROD "Aster"

<<< POWRÓT do strony głównej "Aster"

I N F O R M A C J A
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego
członków PZD ROD „Aster” w Łomży

Walne Zebranie odbyło się dnia 11 maja 2024 roku, na terenie ogrodu /pod wiatą/. Zwołane zostało i przeprowadzone w trybie statutowym, w drugim terminie.

Podczas zebrania przyjęte zostały sprawozdania organów statutowych z działalności w roku 2023 i za kadencję oraz zatwierdzone plany pracy na rok bieżący /plan pracy zarządu, plan zamierzeń inwestycyjno remontowych i preliminarze finansowe/i plan przedsięwzięć na nową kadencję.

Zebranie dokonało wyboru nowych władz statutowych, których skład jest wywieszony na tablicy w alei głównej ogrodu i na stronie internetowej.

Uchwalono także wysokość opłat ogrodowych:

1. Podstawową stawkę na pokrycie kosztów: utrzymania infrastruktury ogrodowej, dostawy energii elektrycznej, zużycia wody, utrzymania porządku i czystości w oraz zarządzania ogrodem, w wysokości 0,92 zł za 1 m 2 powierzchni działki /wzrost o 0,01 zł w stosunku do roku poprzedniego z powodu zwiększenia subwencji na potrzeby wyższych organów PZD/.

2. Opłatę energetyczną na pokrycie kosztów strat przesyłowych w wysokości 10 zł od działki podłączonej do sieci.

3. Opłatę za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 60 zł od działki /uwzględniona została nadpłata na ten cel z roku ubiegłego/.

Zebranie uchwaliło też zadanie remontowe w infrastrukturze ogrodowej pn. „Modernizacja przyłącza elektrycznego do ogrodu”, pod warunkiem uzyskania dofinansowania na ten cel z budżetu samorządowego.

Łomża, dn. 15.05.2024 r.

Zarząd ROD „Aster”

Dzień Dziecka w ROD "ASTER"

Dzień Dziecka 2023Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Aster” w Łomży, dnia 27 maja 2023 roku, na terenie ogrodu zorganizował obchody Dnia Dziecka. Inicjatywa powstała podczas obrad walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD ogrodu w dniu 29 kwietnia br.

Atrakcją była obecność strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Kupiskach, którzy zaprezentowali sprzęt znajdujący się na wyposażeniu samochodu bojowego i jego możliwości, oraz opowiedzieli o zadaniach strażaków i ich realizacji. Dzieci miały możliwość założenia ubrań żaroodpornych, aparatów tlenowych, kasków ochronnych i innego wyposażenia. Oglądały pokaz użycia nożyc hydraulicznych, sprzętu ratownictwa medycznego i sprzętu gaśniczego.

Na spotkanie z dziećmi przybyła też uczennica I klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym. Ubrana w mundur opowiedziała o nauce w takiej szkole.

Dzieci chętnie brały udział w zorganizowanych zabawach ruchowych przy muzyce i w konkursach sprawnościowych. Pracowały w kąciku urody, wykonując jednorazowe tatuaże i manicure . W kąciku plastycznym wykonywały rysunki i malowały kolorowanki.

Zorganizowano też poczęstunek, na który złożyły się słodycze i napoje. Było też ognisko z grillowaniem kiełbasek.
GALERIA ZDJĘĆ
 

I N F O R M A C J A
z Turnieju Strzeleckiego
z udziałem działkowsców ROD „Aster”

W dniu 15.06.2023 r. z okazji 25-lecia Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji przeprowadzony został indywidualny turniej strzelecki o puchar prezesa Koła SEiRP w Łomży.

Wśród 19 startujących udział wzięło trzech zaproszonych przedstawicieli ROD „ASTER” w Łomży: Sławomir Danowski, Jerzy Makowski i Jarosław Korytkowski. Zwycięzcą  został nasz działkowicz – Jarosław Korytkowski, na drugim miejscu uplasował się,  Andrzej  Gulan reprezentujący Koło SEiRP w Grajewie, trzecie miejsce zajął również nasz działkowicz - Tadeusz Idziaszek, który reprezentował Koło SEiRP w Łomży.

Zwycięzka trójka otrzymała puchary wręczone przez prezesa Koła SEiRP w Łomży Jarosława Janickiego.


Na zakończenie zawodów organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników  na wspólną grochówkę.

GALERIA ZDJĘĆ Z WYDARZENIA
 

PZD O ROD "ASTER"
"Dzikie wysypisko stało się pięknym ogrodem"


Polski Związek Działkowców opuplikował na swojej stronie internetowej artykuł w związku z 40-leciem ROD "Aster".  Zachęcamy do zapoznamnia się z treścią artykułu klikając na poniższy link.

LINK DO ARTYKUŁU

KOMUNIKAT
w sprawie zmiany rachunku bankowego „ROD Aster”

Zarząd ROD ASTER informuje, że zmieniony został numer konta bankowego. Wszelkie zobowiązania związane z użytkowaną działką prosimy regulować na konto banku PKO S.A. Oddział w Łomży numer:
 96 1240 1532 1111 0011 0393 9233
Zarząd ROD "ASTER"

KOMUNIKAT
w sprawie przyjęcia przez Krajową Radę PZD
programu „Bioróżnorodność na działkach w ROD”

Zarząd ROD ASTER w Łomży informuje, że Krajowa Rada PZD przyjęła w dniu 03.12.2020 roku program „Bioróżnorodność na działkach w ROD”. Podstawowym założeniem tego programu jest propagowanie postaw proekologicznych wspierających utrzymanie i rozwój bioróżnorodności na działkach i w ogrodach oraz wzrost świadomości społecznej na ten temat. Więcej na ten temat można przeczytać klikająć na poniższy link ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o zmianie sposobu zbiórki i usuwania odpadów komunalnych w ogrodzie "ASTER"

Zarząd ROD Aster informuje, że w związku z wejściem w życie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomży /Uchwała nr 241XXIV Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.04.2020 r./ od dnia 01.08.2020 r. wprowadza się selektywną zbiórkę śmieci powstających w ogrodzie.

Szczegółowe zasady postępowania znajdziecie Państwo po
d poniższym linkiem.

LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD

Zarząd ROD Aster zachęca do zapoznania się z informacją o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD. Więcej na ten temat można przeczytać klikając na poniższy link.
LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ

UWAGA!
SUSZA HYDROLOGICZNA!

Aby nie dopuścić do pogorszenia bilansu wodnego, Zarząd ROD ASTER wprowadza następujące działania oszczędnościowe:

1. Oszczędnie gospodarować wodą.
Podlewać należy tylko to, co tego bezwzględnie wymaga, głównie uprawy warzywnicze i sadownicze.

2. Nie podlewać trawnika.
Zrezygnować z mechanicznych zraszaczy. Trawnik można zastąpić łąką kwietną.

3. Podlewać uprawy wcześnie rano lub wieczorem, rzadziej, a w większych dawkach.
W godzinach od 1100 do 1400 zostanie wstrzymana dostawa wody do działek.

4. Zbierać deszczówkę.
Każda ilość wykorzystana do nawodnienia zmniejsza zużycie wody z sieci.

5. Ściółkować glebę wokół roślin.
Skutecznie zatrzymuje wodę w ziemi.


Informacja nt. parkowania i wjeżdżanie na teren ogrodu!

Zarząd ogrodu informuje, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 25 kwietnia 2015 roku „ ... wjazd osobowym pojazdem mechanicznym i jego garażowanie na terenie ogrodu jest dopuszczalny w okresie wakacyjnym w godz. 22:00-6:00, wyłącznie przez użytkownika działki, który w danym czasie będzie na niej przebywał. Ograniczenie nie dotyczy przypadków określonych w  § 70 Regulaminu ROD.”

W przypadku konieczności wjazdu gospodarczego (dostarczenie na działkę materiałów, których nie można przenieść),  otwarcie bramy proszę uzgadniać wcześniej z gospodarzem ogrodu.


POZNAJMY GŁOSY NASZYCH SKRZYDLATYCH PRZYJACIÓŁ

PREZENTACJA
 

ARCHIWALNE INFORMACJE

 KOMUNIKAT
Zarządu ROD ASTER w Łomży z dnia 19.06.2020 r.
w sprawie zaliczkowych opłat ogrodowych za rok 2020


logowanie do poczty
booked.net