Komunikaty ROD "Aster"

<<< POWRÓT do strony głównej "Aster"

ZAPROSZENIE
na obchody Dnia Działkowca w ROD "Aster"

Zarząd ROD „Aster” zaprasza 19.08.2023 roku na obchody Dnia Działkowca w naszym ogrodzie.

Początek uroczystości o godzinie 14:00 na placu przed wiatą.

W programie wręczenie działkowcom dyplomów, konkursy, zabawy przy muzyce i biesiada. Na wspólny poczęstunek składają się: grochówka, smalec domowy, ogórki małosolne i kiełbasa na ognisko. Pozostałe produkty i napoje uczestnicy, wg uznania, organizują we własnym zakresie.

Zarząd ROD „Aster”

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie przerw w dostawie wody

Na podstawie § 4 ust. 3 zasad korzystania z wody na terenie ROD „Aster” w Łomży od dn. 17.07.2023 r. wprowadza się południową przerwę w dostawie wody do działek - do odwołania.

Przerwa będzie trwała w godz. 11:00 -14:00

W warunkach występującej suszy przerwa jest elementem prowadzenia oszczędnej gospodarki wodą do nawadniania upraw.
Zarząd ROD „Aster”

I N F O R M A C J A
z Turnieju Strzeleckiego
z udziałem działkowsców ROD „Aster”

W dniu 15.06.2023 r. z okazji 25-lecia Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji przeprowadzony został indywidualny turniej strzelecki o puchar prezesa Koła SEiRP w Łomży.

Wśród 19 startujących udział wzięło trzech zaproszonych przedstawicieli ROD „ASTER” w Łomży: Sławomir Danowski, Jerzy Makowski i Jarosław Korytkowski. Zwycięzcą  został nasz działkowicz – Jarosław Korytkowski, na drugim miejscu uplasował się,  Andrzej  Gulan reprezentujący Koło SEiRP w Grajewie, trzecie miejsce zajął również nasz działkowicz - Tadeusz Idziaszek, który reprezentował Koło SEiRP w Łomży.

Zwycięzka trójka otrzymała puchary wręczone przez prezesa Koła SEiRP w Łomży Jarosława Janickiego.


Na zakończenie zawodów organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników  na wspólną grochówkę.

GALERIA ZDJĘĆ Z WYDARZENIA
 

I N F O R M A C J A
z Walnego Zebrania Sprawozdawczego
członków PZD ROD „Aster” w Łomży

Walne Zebranie odbyło się dnia 29 kwietnia 2023 roku, na terenie ogrodu /pod wiatą/. Zwołane zostało i przeprowadzone w trybie statutowym, w drugim terminie.

Podczas zebrania przyjęte zostały sprawozdania organów statutowych z działalności w roku 2023 i zatwierdzone plany pracy na rok bieżący /plan pracy zarządu, plan zamierzeń inwestycyjno-remontowych i preliminarze finansowe/.

Uchwalono także wysokość opłat ogrodowych:
1. Podstawową stawkę na pokrycie kosztów: utrzymania infrastruktury ogrodowej, dostawy energii elektrycznej, zużycia wody, utrzymania porządku i czystości w oraz zarządzania ogrodem, w wysokości 0,91 zł za 1 m 2 powierzchni działki /wzrost o 0,13 zł w stosunku do roku poprzedniego/.
2. Opłatę energetyczną na pokrycie kosztów strat przesyłowych w wysokości 15 zł od działki podłączonej do sieci.
3. Opłatę za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 60 zł od działki.

Termin wnoszenia opłaty ogrodowej ustalono na 30 czerwca 2023 roku.

Szczegółowe informacje na temat uchwał walnego zebrania można uzyskać w biurze zarządu.

 Łomża, dn. 04.05.2023 r.
Zarząd ROD „Aster”
 

KUMUNIKAT 
dot. wznowienia dyżurów Zarządu ROD "ASTER"

Od dnia 20.04.2023 r. przewraca się dyżury Członków Zarządu w biurze ROD „ASTER” w każdy czwartek w godzinach 15:00 do 18:00.

Kontakt w innym terminie jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - 883-912-544.

PZD O ROD "ASTER"
"Dzikie wysypisko stało się pięknym ogrodem"


Polski Związek Działkowców opuplikował na swojej stronie internetowej artykuł w związku z 40-leciem ROD "Aster".  Zachęcamy do zapoznamnia się z treścią artykułu klikając na poniższy link.

LINK DO ARTYKUŁU

KOMUNIKAT
w sprawie zmiany rachunku bankowego „ROD Aster”

Zarząd ROD ASTER informuje, że zmieniony został numer konta bankowego. Wszelkie zobowiązania związane z użytkowaną działką prosimy regulować na konto banku PKO S.A. Oddział w Łomży numer:
 96 1240 1532 1111 0011 0393 9233
Zarząd ROD "ASTER"

KOMUNIKAT
w sprawie przyjęcia przez Krajową Radę PZD
programu „Bioróżnorodność na działkach w ROD”

Zarząd ROD ASTER w Łomży informuje, że Krajowa Rada PZD przyjęła w dniu 03.12.2020 roku program „Bioróżnorodność na działkach w ROD”. Podstawowym założeniem tego programu jest propagowanie postaw proekologicznych wspierających utrzymanie i rozwój bioróżnorodności na działkach i w ogrodach oraz wzrost świadomości społecznej na ten temat. Więcej na ten temat można przeczytać klikająć na poniższy link ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o zmianie sposobu zbiórki i usuwania odpadów komunalnych w ogrodzie "ASTER"

Zarząd ROD Aster informuje, że w związku z wejściem w życie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomży /Uchwała nr 241XXIV Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.04.2020 r./ od dnia 01.08.2020 r. wprowadza się selektywną zbiórkę śmieci powstających w ogrodzie.

Szczegółowe zasady postępowania znajdziecie Państwo po
d poniższym linkiem.

LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ
Zarząd ROD "ASTER"

INFORMACJA
o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD

Zarząd ROD Aster zachęca do zapoznania się z informacją o działaniach w ramach Otwartego Programu Klimatycznego PZD. Więcej na ten temat można przeczytać klikając na poniższy link.
LINK DO INFORMACJI SZCZEGÓŁOWEJ

UWAGA!
SUSZA HYDROLOGICZNA!

Aby nie dopuścić do pogorszenia bilansu wodnego, Zarząd ROD ASTER wprowadza następujące działania oszczędnościowe:

1. Oszczędnie gospodarować wodą.
Podlewać należy tylko to, co tego bezwzględnie wymaga, głównie uprawy warzywnicze i sadownicze.

2. Nie podlewać trawnika.
Zrezygnować z mechanicznych zraszaczy. Trawnik można zastąpić łąką kwietną.

3. Podlewać uprawy wcześnie rano lub wieczorem, rzadziej, a w większych dawkach.
W godzinach od 1100 do 1400 zostanie wstrzymana dostawa wody do działek.

4. Zbierać deszczówkę.
Każda ilość wykorzystana do nawodnienia zmniejsza zużycie wody z sieci.

5. Ściółkować glebę wokół roślin.
Skutecznie zatrzymuje wodę w ziemi.


Informacja nt. parkowania i wjeżdżanie na teren ogrodu!

Zarząd ogrodu informuje, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 25 kwietnia 2015 roku „ ... wjazd osobowym pojazdem mechanicznym i jego garażowanie na terenie ogrodu jest dopuszczalny w okresie wakacyjnym w godz. 22:00-6:00, wyłącznie przez użytkownika działki, który w danym czasie będzie na niej przebywał. Ograniczenie nie dotyczy przypadków określonych w  § 70 Regulaminu ROD.”

W przypadku konieczności wjazdu gospodarczego (dostarczenie na działkę materiałów, których nie można przenieść),  otwarcie bramy proszę uzgadniać wcześniej z gospodarzem ogrodu.


POZNAJMY GŁOSY NASZYCH SKRZYDLATYCH PRZYJACIÓŁ

PREZENTACJA
 

ARCHIWALNE INFORMACJE

 KOMUNIKAT
Zarządu ROD ASTER w Łomży z dnia 19.06.2020 r.
w sprawie zaliczkowych opłat ogrodowych za rok 2020


logowanie do poczty
booked.net