Wiarus

ROD "WIARUS" - historia w zarysie

Ogród ROD "WIARUS" istnieje od wiosny 1981 roku. Jego pierwsza nazwa brzmiała: "Pracowniczy Ogród Działkowy Wiarus". 

Skład pierwszego Zarządu: 

Wiesław Huszcza Prezes
Jerzy Horodeński I Wiceprezes
Józef Waluda   II Wiceprezes 
Teofil Słomczyński  III Wiceprezes
Jan Głowacki Sekretarz
Stanisław Pijanowski      Skarbnik
Bolesław Pawluczyk Z-ca skarbnika
Karol Rutkowski Gospodarz
Tadeusz Półtorak Z-ca gospodarza
Jerzy Dąbrowski Członek
Edward Kwiatkowski Członek


Od 2006 roku "WIARUS" jest Rodzinnym Ogrodem Działkowym.Obecny Zarząd ROD "WIARUS":

Stanisław Gacioch          Prezes    602 742 469
Jan Wądołowski Wiceprezes     606 871 013
Hanna Zabłocka Skarbnik         782 893 337
Adam Zaborszczyk Członek    502 426 359
Czesław Malinowski Członek    506 699 932


Komisja Rewizyjna:

Józef Bronakowski Przewodniczący
Anna Karwowska       Członek    
Henryk Orzołek Członek

Ogród "WIARUS" zajmuje teren o pow. 5,2458 ha. Aktualnie ma 113 działek i jest zarejestrowany w KR PZD pod numerem A-XXIII-13-1993, jako ogród działkowy stały (akt notarialny nr 262/96, Repertorium A nr 7765/96). Zarząd Miasta Łomży przekazał nieodpłatnie grunty ogrodu w wieczyste użytkowanie do dnia 14 marca 2095 roku z przeznaczeniem pod pracownicze ogrody działkowe.

Ogród posiada dwie alejki: Liliową i Wiśniową oraz 3 bramy wjazdowe, bramę główną, bramkę na dole ogrodu, 3 tablice informacyjne.

PLAN ROD "WIARUS" Stanisław Gacioch- prezes                 tel.602 742 469 
Krzysztof Janczewki - v-ce  prezes     tel.660 770 845 
Hanna Zabłocka – sekretarz               tel.782 893 337 
Hanna Grabowska - skarbnik              tel.509 077 682 
Jan Wądołowski - członek                  tel.606 871 013 
Adam Zaborszczyk - członek               tel.502 426 359 
Czesław Malinowski  - członek            tel.506 699 932 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ 

Józef Bronakowski -przewodniczący 
Anna Karwowska -członek 
Henryk Orzołek- członek


logowanie do poczty
booked.net