Wiarus

Ogród ROD ,,WIARUS'' istnieje od wiosny 1981 r. Jego pierwsza nazwa brzmiała ,,Pracowniczy Ogród Działkowy Wiarus''.

Skład pierwszego Zarządu :

prezes                 Wiesław Huszcza
I wice prezes      Jerzy Horodeński
II wice prezes     Józef Waluda
III wice prezes    Teofil Słomczyński
sekretarz             Jan Głowacki
skarbnik             Stanisław Pijanowski
z-ca skarbnika    Bolesław Pawluczyk
gospodarz           Karol Rutkowski
z-ca gospodarza  Tadeusz Półtorak
członek               Jerzy Dąbrowski
członek               Edward Kwiatkowski

Jak widzimy skład Zarządu trochę różni się od dzisiejszego .

Ogród zajmuje teren  5,2458 ha , aktualnie ma 113 działek Jest zarejestrowany w KR PZD pod numerem A-XXIII-13-1993 jako ogród działkowy stały. Akt notarialny nr 262/96 (Repertorium A nr 7765/96) Zarząd Miasta Łomży przekazał nieodpłatnie grunty ogrodu w wieczyste użytkowanie do dnia 14 marca 2095 roku z przeznaczeniem pod pracownicze ogrody działkowe.

Od 2006r. jesteśmy Rodzinnym Ogrodem Działkowym. Ogród posiada dwie alejki: Liliową i Wiśniową, 3 bramy wjazdowe, bramę główną, bramkę na dole ogrodu, 3 tablice informacyjne.

SKŁAD ZARZĄDU

Stanisław Gacioch- prezes                    tel. 602 742 469
Mieczysław Szleszyński- v-ce   prezes  tel. 514 520 733
Tadeusz Nowak – v-ce prezes               tel. 509 647 443
Hanna Zabłocka – sekretarz                 tel. 782 893 337
Hanna Grabowska - skarbnik               tel. 509 077 682
Krzysztof Janczewki - członek
Adam Zaborszczyk - członek
Jan Wądołowski - członek
Józef Bronakowski  - członek

 SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Tadeusz Sasinowski -przewodniczący
Jacek Purgal -członek
Stanisław Raś- członek