Wiarus

Ogród ROD ,,WIARUS'' istnieje od wiosny 1981 r. Jego pierwsza nazwa brzmiała ,,Pracowniczy Ogród Działkowy Wiarus''.

Skład pierwszego Zarządu :

prezes                Wiesław Huszcza
I wice prezes      Jerzy Horodeński
II wice prezes     Józef Waluda
III wice prezes    Teofil Słomczyński
sekretarz           Jan Głowacki
skarbnik             Stanisław Pijanowski
z-ca skarbnika    Bolesław Pawluczyk
gospodarz           Karol Rutkowski
z-ca gospodarza  Tadeusz Półtorak
członek               Jerzy Dąbrowski
członek               Edward Kwiatkowski

Jak widzimy skład Zarządu trochę różni się od dzisiejszego.
Ogród zajmuje teren  5,2458 ha , aktualnie ma 113 działek Jest zarejestrowany w KR PZD pod numerem A-XXIII-13-1993 jako ogród działkowy stały. Akt notarialny nr 262/96 (Repertorium A nr 7765/96) Zarząd Miasta Łomży przekazał nieodpłatnie grunty ogrodu w wieczyste użytkowanie do dnia 14 marca 2095 roku z przeznaczeniem pod pracownicze ogrody działkowe.
Od 2006r. jesteśmy Rodzinnym Ogrodem Działkowym. Ogród posiada dwie alejki: Liliową i Wiśniową, 3 bramy wjazdowe, bramę główną, bramkę na dole ogrodu, 3 tablice informacyjne.

SKŁAD ZARZĄDU

Stanisław Gacioch- prezes                 tel.602 742 469
Krzysztof Janczewki - v-ce  prezes     tel.660 770 845
Hanna Zabłocka – sekretarz               tel.782 893 337
Hanna Grabowska - skarbnik              tel.509 077 682
Jan Wądołowski - członek                  tel.606 871 013
Adam Zaborszczyk - członek               tel.502 426 359
Czesław Malinowski  - członek            tel.506 699 932

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Józef Bronakowski -przewodniczący
Anna Karwowska -członek
Henryk Orzołek- członek