XX posiedzenie Krajowej Rady PZD

XX posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 14 marca 2018 r. odbyło się w Warszawie XX posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu uczestniczyła Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Pierwszym merytorycznym tematem posiedzenia był program rozwoju ROD. Prezes PZD wskazał, że obecny potencjał działek w PZD nie zaspokaja istniejących potrzeb, dlatego też podjęto prace nad programem.
Na temat rozwoju ROD wypowiedział się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów, który zobowiązał KR PZD do opracowania Programu rozwoju ROD. Pani Agnieszka Rudawska z WGG omówiła założenia programu, jednocześnie wskazując rolę i zadania dla struktur PZD. Najważniejszą rolę przewidziano dla kolegiów prezesów, które jako reprezentacja lokalnych ogrodów mogą zrobić więcej niż pojedynczy ogród. W dyskusji na temat rozwoju ogrodów zabrało głos 9 osób podkreślając, że rozwój jest bardzo potrzebny, nie mniej jednak tworzenie nowych ogrodów, czy też rozwój i modernizacja istniejących ROD zależy od tego, jakie warunki stworzą samorządy lokalne, z którymi dobre kontakty powinny nawiązywać i utrzymywać ogrody, a szczególną rolę w tych kontaktach przypada kolegiom prezesów.

pozostała relacja na stronie KR PZD


logowanie do poczty
booked.net