Podjęta została Uchwała RM Łomży w sprawie dotacji dla ROD !

27-02-2019
Dobra wiadomość dla działkowców. Na dzisiejszej (27.02.2019r) VI sesji Rady Miasta Łomży została podjęta uchwała w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli realizacji dodatkowych zadań.
Projekt podjętej uchwaly .pdf lomza.pl