X Zjazd Delegatów Okręgu Podlaskiego

X Zjazd Delegatów Okręgu Podlaskiego

25-09-2019
X Zjazd Delegatów Okręgu Podlaskiego PZD odbył się w dniu 21 września 2019 r. w auli urzędu wojewódzkiego w Białymstoku. W Zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani na tegorocznych walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w ROD oraz członkowie ustępujących organów statutowych. Przybyli też goście zaproszeni: reprezentujący Jednostkę Krajową dyrektor biura prawnego - Bartłomiej Piech, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, europoseł Krzysztof Jurgiel oraz przedstawiciele Policji.
Obradom przewodniczyli: Stanisław Żałobiński - prezes ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku, oraz Barbara Antecka - prezes ROD Obrońców Zambrowa w Zambrowie. Na sekretarza zjazdu została wybrana Lucyna Kamieńska - z ROD “Dojlidy” w Białymstoku”.

Zjazd rozpoczęto wręczeniem podziękowań członkom ustępujących władz okręgowych za ich pracę na rzecz działkowców, rozwoju ogrodów i  Związku. Uroczystego uhonorowania zasłużonych działaczy dokonał Prezes OZP PZD,  Andrzej Bojko, oraz przedstawiciel JK Bartłomiej Piech.

Następnie Prezes OZP PZD, wygłosił referat sprawozdawczo-programowy podsumowujący dobiegającą końca kadencję oraz przedstawił program działania na kolejne 4 lata. W swoim przemówieniu poruszył szeroką tematykę spraw związanych z sytuacją ROD w województwie Podlaskim. Podkreślił znaczenie bliższej współpracy z władzami samorządowymi oraz otwartość ogrodów na społeczeństwo. Omówił kwestię szkoleń oraz rozwoju Społecznej Służby instruktorskiej w naszym regionie.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Bogdan Wiktorko, dokonał oceny działalności Okręgowego Zarządu PZD za okres mijającej kadencji i przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Głos zabrał również wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wyrażając uznanie dla działalności OZP PZD w naszym województwie.
Delegaci Okręgu Podlaskiego przyjęli sprawozdania organów okręgowych Związku za lata 2015-2019.

Delegaci w formie przyjętych stanowisk wypowiedzieli się w n/w kwestiach:
1. Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych
2. Stanowisko w sprawie nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin
3. Stanowisko w sprawie współpracy w sprawie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Stanowisko w sprawie kierunków działania pionu rewizyjnego Okręgu Podlaskiego PZD na kadencję 2019-2023

Zjazd wybrał nowe władze: Okręgową Radę Podlaską PZD w składzie 33 osoby, Komisję Rewizyjną PZD w składzie 11 osób.
Wybrano również 7 Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

Prezesem OZP PZD został wybrany na kolejną kadencję Andrzej Bojko. Przewodniczącym okręgowej komisji rewizyjnej został wybrany Bogdan Wiktorko.

www.pzdpodlaski.pl


logowanie do poczty
booked.net